74 - શ્વાસના અર્થો હવાને પૂછશું / ઉર્વીશ વસાવડા


શ્વાસના અર્થો હવાને પૂછશું,
શું તરસ છે ઝાંઝવાને પૂછશું.

કેમ ઓછું એક તુલસીદળ પડ્યું,
શક્યતાઓ ત્રાજવાને પૂછશું.

લ્યો થઈ પૂરી સફર મંઝિલ વિના,
શું થયું એ કારવાંને પૂછશું.

દ્રષ્ટિના ભ્રમ છેતરે છે કઈ રીતે,
એ હકીકત નેજવાંને પૂછશું.

લાગણીહીન થઈ જશે જયારે ત્વચા,
શું થશે એ ટેરવાંને પૂછશું.


0 comments


Leave comment