78 - એક વાદળ જળ ભરીને આવશે / ઉર્વીશ વસાવડા


એક વાદળ જળ ભરીને આવશે,
ને અનાદિ નાદ નભમાં ગાજશે.

એક વાદળ જળ ભરીને આવશે,
મોર ટહુકા કેટલા રેલાવશે.

એક વાદળ જળ ભરીને આવશે,
આ ધરાના દેહને મહેકાવશે.

એક વાદળ જળ ભરીને આવશે,
નવજીવન ઉદ્યાન આખું પામશે.

એક વાદળ જળ ભરીને આવશે,
ઈશ્વરી સંદેશને ફેલાવશે.

એક વાદળ જળ ભરીને આવશે,
પણ અભાગી જીવ કોરા રહી જશે.


0 comments


Leave comment