97 - ૫ નવેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ


ઓ લૌટી હૂઈ નદી,
તૂમ્હે હક્ક નહીં હૈ;
સમંદર કે ખ્વાબ દેખનેકા !
મોડ દો,
કાફિલે તમન્નાઓં કે
સહરા કી તરહ...


0 comments


Leave comment