100 - ૧૭ નવેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ


ટોળે વળેલી તરસ
જ્યારે હોઠના ઉંબર બહાર પગ મૂકે છે
ત્યારે હથેળીના ચૌટામાં ફાટી નીકળે છે હુલ્લડ !
પંચનામું કરવા આવેલી આંખોની સાક્ષી
નથી પૂરતાં ટેરવાં
અને એ ય જોડાઈ જાય છે મોરચામાં.
એકાન્તના લાઠીચાર્જથી ભડકેલું ટોળું,
લૂંટવા માંડે છે
જે હાથ આવે તે....
     કેમ બધું થીજી જતું નથી ? જ્યારથી મારા લોહીએ તારું લોહી ચાખ્યું છે ત્યારથી ઊગી નીકળ્યા છે એની ઈચ્છાના આકાર. ઘૂરકવાને બદલે બોલવા માંડ્યું છે એણે......


0 comments


Leave comment