42 - રહી ગયું / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’


એટલુંયે બળ હવાનું રહી ગયું,
એક પગલું ચાલવાનું રહી ગયું.

આખ્ખે આખ્ખો આદમી ચીતરી દીધો,
લાગણી કંડારવાનું રહી ગયું.

આજ પાછી આગ લાગી આગમાં,
આજ પાછું ઠારવાનું રહી ગયું.

ગામ આખ્ખાનું ગજું માપી લીધું,
જાતને અંદાજવાનું રહી ગયું.

ત્યાં હજી છે આબરૂ ‘નારાજ’ની
જ્યાં કવિતા વાંચવાનું રહી ગયું.


0 comments


Leave comment