72 - આરી છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’


મારી સમજણના છેડા પર જેની પક્કડ ભારી છે
મોડે મોડે જાણ થઈ એ માણસ ધંધાદારી છે.

જ્યાંથી છટકી માણું છું હું સાવ અજાણી દુનિયાને
મારી અંદર છાનીછૂપી એક મજાની બારી છે.

કાલ સુધી મારી અંદર પણ એક મદારી ફરતો’તો
કાલ સુધી મેં ઈચ્છાઓને નચવી નચવી મારી છે.

કટર કટર કટ કાપી નાખે દિવસો, દશકા, સૈકાને
તોય ખબર ના પડે જરા આ સમય ગજબની આરી છે.

કાલ સુધી તેં પગ ના વાળ્યા આજે પગ ના વળતા
બીજું કશું નહી ભઈલા આ તો વારફરતી વારી છે.

‘નારાજ’ કહી દો એ જણને જે તણખાથી પણ ધ્રુજે છે
કે મેં આંખોના આંસુથી બળતી રાતોને ઠારી છે.


0 comments


Leave comment