1 - હું તો નાચી’તી... / અનિલ વાળા


હું તો નાચી’તી માધવને સંગ...
મારાં રૂદિયાને લાગ્યો રે પીંછાનો રંગ....
     હું તો નાચી’તી માધવને સંગ...

મનનાં મલકમાં બોલ્યા’તા મોર
     એને ઝટ્ટ દઈ લીધાં વધાવી;
યશોદાનો જાયો તો કાયમથી ચોર
     મેં તો છાતીમાં વાંસળી છુપાવી !

એણે કાંકરી જર્રાક્ મુંને મારી
ને મારાંમાં એકદમ અણધાર્યા ઊઠ્યાં તરંગ !

સપનાંને કેમ કરી સાચવવું, બાઈ ?
     હવે સપનાંને લાગ્યો છે ભેદ;
કારણમાં કાંઈ નહીં બીજું કે –
     એને પણ પિતામ્બર અડક્યું’તું સહેજ !

ધીમું મલક્યા તો સખી ઊમટ્યો ઊમંગ
જાણે અંગ અંગ ફૂત્કારે સો સો ભુજંગ.....


0 comments


Leave comment