34 - તારો જ તું જય થજે / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ


સંમોહથી જીવનયુદ્ધ મહીંય જ્યારે
હેઠાં પડે કરથી શસ્ત્ર અજાણ, તારી
શક્તિ હણાય, તુજ ભેરૂ કરીશ કોને?
તું પાર્થ છે : જીવનમાં લડનાર સૌએ
છે પાર્થ, તોય નહિ સારથિ પાર્થનો સૌ
પામે સદા : કરમહીં ફરી શસ્ત્ર આપી
જે પ્રેરતો, વિજિગિષા બઢવે, રહીને
યુદ્ધે અદીઠ, પણ જે જયપ્રેરણા છે.
ના, પ્રેરણા નહિ જ; એ સ્વયમેવ જેતા,
ને પાર્થ માત્ર જયનું હથિયાર એનું.

જીવ્યું ભલે તુજ સદા કુરુક્ષેત્ર થાયે :
એમાં જ પૌરૂષની સિદ્ધિ બધાની છે ને ?
તારો જ તું જય થજે, તું જ પ્રેરણાયે,
તું સારથિ, તું જ પરંતપ, વિશ્વજીત તું.


0 comments


Leave comment