3.6 - વિસ્ફોટ – ૬ / રાજેન્દ્ર પટેલ


વિસ્ફોટ વાર્તા નથી કરતો
વીરની જેમ વર્તે છે અને
વહેંચે છે પોતાનું વિસ્મય!
સમૃદ્ધ કરે છે ભીતર અને બહાર
એક નવું આકાશ વંછે છે
સાચો વિસ્ફોટ.
કાળોતરા નાગ જેવા વિસ્ફોટો
વધેરે છે કાળા મસ્તક અને
વિફરેલા મનના વિધ્વંસ કરતા વિચારો
રચે છે એક એવો વિસ્ફોટ
લીલાંછમ ખેતરને અકાળે કરે છે વેરાન.

શાંત વિસ્કોટ જ છે
અશાંત વિસ્ફોટનો ઉકેલ.


0 comments


Leave comment