101 - પરાયું છે / અનિલ વાળા


ખૂબ બારીકાઇથી એ નંદવાયું છે,
કૂમળી કૂંપળ વડે હૈયું કપાયું છે.

ચાલવાની એ જ ઘટના ક્યાં સુધી છેવટ ?
કોઈ પંખી શું ફરી પાછું ઘવાયું છે ?

શ્વાસ માફક મેં ઉછેરી લાગણી દોસ્તો,
આજ લગ થોડું ઘણું ત્યારે ટકાયું છે.

આ અરીસો જોઈને લાગ્યું મને આજે,
એમને મારાં વિશે ઊંધું બફાયું છે ।

શીદને ભોંઠો પડું મારું કહીને હું ?
આપણું શું છે અહીં ? જે છે પરાયું છે.

સાંભળી લો, આ ગઝલ મારી નથી દોસ્તો
એમણે જે કૈં લખાવ્યું, એ લખાયું છે.


0 comments


Leave comment