49.1 - હાઈકુ - ૧ / રાવજી પટેલ


ગીત સાંભળી
ડૂંડું ડોલ્યું, ઉપર
ચકલી બેઠી.0 comments


Leave comment