૬૬ આશા / આદિલ મન્સૂરી


એક સૂકાં વૃક્ષની
ડાળે કૂણું પાંદડું
સ્મિત કરતું
પાનખરને જોઈને.0 comments


Leave comment