10 - મુંબઈ / નલિન રાવળ


જંગી વૃક્ષને ઢાંકી
ઊછળતા અબ્ધિને કરવત સમી કાયા નીચે ચાંપી
છટકવા ક્યાંક મથતા આભને આંબી
પકડમાં ગોઠવીને
તીક્ષ્ણ ઝેરી શ્વાસનો ભરડો લઈ
વિકરાળ પંખી
એક
ઊભું અહીં,
તોતિંગ આંખો, દીર્ઘ તીણા ન્હોર, વહ્નિકાળ જેવી
દૃષ્ટિથી લેતું લપટમાં, ખડગ જેવા પાયે અડકાડી
ઊભું અહીં
એક
વિકરાળ પંખી ક્રોધથી ફૂલવી ગળું,
એનાં
સુંવાળાં રંગબેરંગી પીછાંનો પ્હાડ બરછટ, હાંફતો સેતાન ગણતા.
કિન્તુ એ
ક્યારેક
નાખી ભૂખથી ઝાંવાં શિકારો શોધતું પંખી
અચાનક ચીસ પાડી પાંખ વીંઝી
ઊડશે ત્યારે...


0 comments


Leave comment