55 - ૨૨ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ


સાંજે લાઇબ્રેરીથી આવીને ઓફીસમાં ટપાલ જોવા ગઈ. કામાણી-સાહેબનું કવર હતું. C/o મીરાં યાજ્ઞિક. સાહેબ, તમને નથી ખબર ? વૃંદાને પોતાનું સરનામું મળી ગયું છે ?

ઉપર આવી જોયું તો વૃંદાની રૂમ બંધ હતી. જમતી વખતે મેસમાં પણ ન જોઈ. સાડા નવ થવા આવ્યા. શું થયું હશે ? ઘેરથી કાંઈ સમાચાર આવ્યા હશે ?

સાડા દસ એ અને ઉષા આવ્યાં. અગાશીમાંથી મેં એમને વાડ કૂદતાં જોયાં. ચુપચાપ જઈને બારણાં નીચેથી ટપાલ સરકાવી રૂમમાં આવી સૂઈ ગઈ. થયું, ચીસો પાડી પાડીને કહું, વૃંદાને મારી જરૂર નથી..... નથી..... નથી.....0 comments


Leave comment