63 - રંગ રંગ વાદળિયાં / ત્રિભુવનદાસ પુ. લુહાર ‘સુન્દરમ્’હાં રે અમે ગ્યાં’તાં,
હો રંગના ઓવારે,
કે તેજના ફુવારે,
અનંતના આરે
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.

હાં રે અમે ઊડ્યાં,
હો મોરલાના ગાણે,
કે વાયરાના વહાણે,
આશાના સુકાને,
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.

હાં રે અમે થંભ્યાં,
હો મહેલના મિનારે,
પંખીના ઉતારે,
કે ડુંગરની ધારે,
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.

હાં રે અમે પહોંચ્યાં,
હો આભલાને આરે,
કે પૃથ્વીની પાળે,
પાણીના પથારે,
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.


હાં રે અમે નાહ્યાં,
હો રંગના ઓવારે,
કે તેજના ફુવારે,
કુંકુમના ક્યારે,
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.

હાં રે અમે પોઢ્યાં,
છલકતી છોળે,
દરિયાને હિંડોળે,
ગગનને ગોળે,
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.

હાં રે અમે જાગ્યાં,
ગુલાલ ભરી ગાલે,
ચંદન ધરી ભાલે,
રંગાયાં ગુલાલે,
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.
હાં રે અમે નાચ્યાં,
તારાના તરંગે,
રઢિયાળા રંગે,
આનંદના અભંગે,
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.

હાં રે અમે આવ્યાં,
હો રંગરંગ અંગે,
અનંત રૂપરંગે.
તમારે ઉછંગે,
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.0 comments


Leave comment