44 - એમ નહિ કે નામ નભમાં ગાજતું કરવું હતું / નીરજ મહેતા


એમ નહિ કે નામ નભમાં ગાજતું કરવું હતું
આપણે તો આ નગરને વાંચતું કરવું હતું

એટલે તો ગટગટાવ્યું મોકલ્યું જે એમણે
સોમ કે સોમલ બધુંયે ભાવતું કરવું હતું

હોઠ છો કૈં ના કહે પણ આંખ સમજે એટલું
-ગુપ્ત રાખી શું કરું જેને છતું કરવું હતું

બંદગી, પૂજા, નમાજો, મંત્રજપ, જાત્રા કે હજ
કોઇપણ રીતે ગગનમા પહોંચતું કરવું હતું

આવશે વાંછટ છતાંયે બારણાં-બારી ખૂલ્યાં
આંધળા ઘરને ફરીથી દેખતું કરવું હતું

ગાંઠ ખીલેથી વછોડી લૈ ગયા ડેલી સુધી
પત્ર આવે ત્યાં જ ફળિયું દોડતું કરવું હતું

એમ નહિ કે બસ ગઝલમાં રાચતું કરવું હતું
આપણે તો આ નગરને નાચતું કરવું હતું

ગઝલવિશ્વ


0 comments


Leave comment