ખબરદાર અરદેશર ફરામજી

ખબરદાર અરદેશર ફરામજી

જન્મ :  ૦૬ નવેમ્બર, ૧૮૮૧ દમણ, પોર્ટુગીઝ ભારત
મરણ :  ૩૦ જુલાઇ, ૧૯૫૩ મદ્રાસ, ભારત