ખબરદાર અરદેશર ફરામજી

ખબરદાર અરદેશર ફરામજી

જન્મ : ૦૬ નવેમ્બર, ૧૮૮૧ દમણ, પોર્ટુગીઝ ભારત
મરણ : ૩૦ જુલાઇ, ૧૯૫૩ મદ્રાસ, ભારત