ખબરદાર અરદેશર ફરામજી

ખબરદાર અરદેશર ફરામજી

જન્મ તારીખ :  ૦૬ નવેમ્બર, ૧૮૮૧ દમણ, પોર્ટુગીઝ ભારત
મૃત્યુ તારીખ :  ૩૦ જુલાઇ, ૧૯૫૩ મદ્રાસ, ભારત