માવજી મહેશ્વરી

માવજી મહેશ્વરી

જન્મ તારીખ :  ૩૦ ડીસેમ્બર ૧૯૬૪
પુસ્તક :
નાટકસંગ્રહ : ૧) રણભેરી (૨૦૦૮)
૨) બોર (૨૦૦૯)
વાર્તાસંગ્રહ : ૧) અદૃશ્ય દીવાલો (૨૦૦૦)
૨) રત્ત - કચ્છી વારતાઉં (૨૦૦૮)
૩) વિજોગ (૨૦૦૯)
૪) હસ્તરેખા (૨૦૧૨)
૫) પવન (૨૦૦૯)
૬) સરપ્રાઈઝ (૨૦૧૬)
૭) ખોવાઈ ગયેલું ગામ (૨૦૧૬)
નવલકથા : ૧) મેળો (૨૦૦૭)
૨) મેઘાડંબર (૨૦૦૮)
૩) કાંધનો હક (૨૦૦૯)
૪) અગનબાણ (૨૦૧૩)
૫) અજાણી દિશા (૨૦૧૫)
પ્રકીર્ણ : ૧) તિરાડની આરપાર (સત્યઘટના આધારિત લેખ) (૨૦૦૩)
૨) ઉજાસ (ચિંતનાત્મક ગદ્ય) (૨૦૧૨)
૩) ભોજાય (ભોજાય ગામનો જીવંત દસ્તાવેજ) - ૨૦૧૫