બિન્દુ ભટ્ટ

બિન્દુ ભટ્ટ

જન્મ તારીખ :  ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૪
જન્મ સ્થળ :  જોધપુર (રાજસ્થાન)
કુટુંબ :
પિતા : ગિરધરલાલ
માતા : કમલાબહેન
પતિ : હર્ષદરાય ત્રિવેદી
પુત્ર : જયજીત ત્રિવેદી
અભ્યાસ :  ૧) ૧૯૭૬ - બી.એ. - એચ.કે.આર્ટસ કોલેજ, અમદાવાદ.
૨) ૧૯૭૮ - એમ.એ. (હિન્દી સાહિત્ય)- ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.
૩) ૧૯૮૩ - પી.એચડી. (आधुनिक हिंदी उपन्यास : कथ्य और शिल्प के नये आयाम [Modern Hindi Novel: New Facets of Fiction and Form] )- ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ
વ્યવસાય :  ૧) પ્રાધ્યાપક : એમ.પી.શાહ આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ, સુરેન્દ્રનગર
૨) ઉમા આર્ટસ અને નાથીબા કોમર્સ મહિલા કોલેજ, ગાંધીનગર.
પુસ્તક :
નાટકસંગ્રહ : ૧) બાજીચા-એ-અતફાલ
વાર્તાસંગ્રહ : ૧) બાંધણી
નવલકથા : ૧) મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી (૧૯૯૨)
૨) અખેપાતર (૧૯૯૯)
૩) કરફ્યું (લઘુનવલ)
સંપાદન : ૧) ગુજરાતી પ્રવાસનિબંધ સંચય (રઘુવીર ચૌધરી સાથે - ૧૯૯૮)
૨) અસ્મિતા પર્વ વાક્ધારા (ભાગ ૧ થી ૧૦) (હર્ષદરાય ત્રિવેદી સાથે)
વિવેચન : १) अद्यतन हिंदी उपन्यास (१९९३)
२) आज के रंगनाटक (१९९८)
३) उपस्थिति
સન્માન :  ૧) ગોવર્ધનરામ ઉરસ્કાર (૧૯૯૨-૯૩ : મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી)
૨) કેન્દ્રીય સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર (૨૦૦૩ : અખેપાતર)
૩) પ્રિયકાંત પરીખ સન્માન - ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ (૧૯૯૯ : અખેપાતર)
૪) જસ્ટીસ શરદચંદ્ર મિશ્રા ભાષા સેતુ સન્માન, ભાષાસેતુ - કલકત્તા (અનુવાદ માટે - ૨૦૦૯)