રાજેન્દ્ર પટેલ

રાજેન્દ્ર પટેલ

જન્મ તારીખ :  08/20/1958
જન્મ સ્થળ :  નરોડા, અમદાવાદ
પુસ્તક :
અનુવાદ : નદીનો ત્રીજો કાંઠો (ટૂંકીવાર્તા, અન્ય સાથે)
કાવ્યસંગ્રહ : ૧) કોષમાં સૂર્યોદય (૨૦૦૪)
૨) શ્રી પુરાંત જણશે (૨૦૦૯)
૩) કબૂતર, પતંગ અને દર્પણ (૨૦૧૨)
૪) એક શોધપર્વ (૨૦૧૩)
૫) બાપુજીની છત્રી (૨૦૧૪)
૬) વસ્તુપર્વ(ચયન) (૨૦૧૬)
નિબંધસંગ્રહ : ૧) સફળતાનો અભિગમ (અન્ય સાથે)
૨) અદૃશ્ય હવાને પાંખે
પ્રકીર્ણ : સૃજનની અંતરયાત્રા (૨૦૧૬)
વાર્તાસંગ્રહ : ૧) જૂઈની સુગંધ (૨૦૦૩)
૨) અધૂરી શોધ (૨૦૦૯)
૩) અકબંધ આકાશ (૨૦૧૧)
વિવેચન : ૧) અવગાહન (૨૦૧૦)
૨) અવગત (૨૦૧૪)
૩) મરિતે ચાહિ ના આમિ (શ્રી અરવિન્દ અને રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની કાવ્યસૃષ્ટિ) (૨૦૧૫)
સંપાદન : ૧) સાંપ્રત ગુજરાતી કવિતા (૧૯૮૫ થી ૨૦૧૦) - સાહિત્ય અકાદમી, દિલ્હી (૨૦૧૫)
૨) ભારતીય ટૂંકીવાર્તાઓ ભાગ ૧ અને ૨ - (અન્ય સાથે) - સાહિત્ય અકાદમી, દિલ્હી
૩) સાહિત્યમાં દરિયો (અન્ય સાથે) - ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, અમદાવાદ