પગલાં તળાવમાં (ગઝલસંગ્રહ) / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'

પગલાં તળાવમાં (ગઝલસંગ્રહ) / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'

કોપીરાઇટ :મૈત્રી-હર્ષિલ
આવરણ : સંજય વૈદ્ય
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૦૮

અનુક્રમણિકા

 
1 - અર્પણ / પગલાં તળાવમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
2 - મારી વાત / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
3 - બીજી આવૃત્તિ વેળાએ / પગલાં તળાવમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
4 - તૃતીય આવૃત્તિ વેળાએ.../ પગલાં તળાવમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
5 - ચોથી આવૃત્તિ વેળાએ.../ પગલાં તળાવમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
6 - :: વિવેચનાત્મક લેખો ::
    6.1 - આદિલ'થી 'બેદિલ' સુધી / ડૉ. ચિનુ મોદી 'ઇર્શાદ'
    6.2 - પગલાં તળાવમાં : મજબૂત કૂંપળની મથામણ / ડૉ. રાજેશ વ્યાસ 'મિસ્કીન'
    6.3 - મને ખબર છે મને તું કશું ન દેવાનો! / પગલાં તળાવમાં / રમેશ પારેખ
    6.4 - ગઝલની ભરચક મહેફિલમાં પોતીકો અવાજ / પગલાં તળાવમાં / ડૉ. હર્ષદેવ માધવ
    6.5 - લાગણીઓનું કાવ્યઘર / પગલાં તળાવમાં / ડૉ. પ્રફુલ્લ રાવલ
    6.6 - ગઝલ સ્વરૂપની આરાધના કરતો દમદાર કવિ / પગલાં તળાવમાં / ડૉ. નરેશ શુક્લ
    6.7 - અગોચર પગલાંની સફર / પગલાં તળાવમાં / ડૉ. સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ'
7 - :: આસ્વાદલેખો ::
    7.1 - 'નથી'ની પાછળ રહેલી નરવી નિખાલસતા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ' / રાધેશ્યામ શર્મા
    7.2 - યાદ /અશોક ચાવડા 'બેદિલ' / ડૉ. નીતિન વડગામા
    7.3 - નામ વગરનો રોગ... / અશોક ચાવડા 'બેદિલ' / અંકિત ત્રિવેદી
    7.4 - આંસુ એટલે ઓગળી ગયેલાં દૃશ્યો / અશોક ચાવડા 'બેદિલ' / અંકિત ત્રિવેદી
8 - મારામાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
9 - લઈને ચાલ્યા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
10 - જરૂરિયાત મુજબ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
11 - હવેલીને / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
12 - થઈ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
13 - ફક્ત પથ્થર હોય છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
14 - મા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
15 - પડઘા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
16 - પાણીમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
17 - આઇકાર્ડમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
18 - પગલાં તળાવમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
19 - ક્યાંય તડ નથી / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
20 - મને / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
21 - વિશ્વ અંધ છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
22 - આપી શકે તો આપ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
23 - તું / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
24 - અવાજમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
25 - ફકીરને / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
26 - હવા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
27 - આશરે ગયા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
28 - શ્રીફળ વધેરું છું / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
29 - લોહી જ લોહી છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
30 - નીકળી ગયો / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
31 - શું સબબ હશે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
32 - સુધી / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
33 - દંગાફસાદમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
34 - હશે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
35 - હું / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
36 - શકે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
37 - સમજ વગર / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
38 - હવે સળગાવ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
39 - જોવા દે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
40 - આગ મૂકી છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
41 - લખી મોકલ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
42 - અનુવાદ કરવાનો / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
43 - સાચવું / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
44 - છે આ તરફ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
45 - પ્રિયે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
46 - ચર્ચાય છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'