પગલાં તળાવમાં (ગઝલસંગ્રહ) / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'

પગલાં તળાવમાં (ગઝલસંગ્રહ) / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'

કોપીરાઇટ :મૈત્રી-હર્ષિલ
આવરણ : સંજય વૈદ્ય
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૦૮

અનુક્રમણિકા

બીજી આવૃત્તિ વેળાએ / પગલાં તળાવમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
તૃતીય આવૃત્તિ વેળાએ.../ પગલાં તળાવમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
ચોથી આવૃત્તિ વેળાએ.../ પગલાં તળાવમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
અર્પણ / પગલાં તળાવમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
મારી વાત / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
 
1 - મારામાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
2 - લઈને ચાલ્યા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
3 - જરૂરિયાત મુજબ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
4 - હવેલીને / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
5 - થઈ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
6 - ફક્ત પથ્થર હોય છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
7 - મા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
8 - પડઘા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
9 - પાણીમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
10 - આઇકાર્ડમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
11 - પગલાં તળાવમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
12 - ક્યાંય તડ નથી / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
13 - મને / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
14 - વિશ્વ અંધ છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
15 - આપી શકે તો આપ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
16 - તું / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
17 - અવાજમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
18 - ફકીરને / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
19 - હવા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
20 - આશરે ગયા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
21 - શ્રીફળ વધેરું છું / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
22 - લોહી જ લોહી છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
23 - નીકળી ગયો / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
24 - શું સબબ હશે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
25 - સુધી / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
26 - દંગાફસાદમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
27 - હશે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
28 - હું / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
29 - શકે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
30 - સમજ વગર / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
31 - હવે સળગાવ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
32 - જોવા દે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
33 - આગ મૂકી છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
34 - લખી મોકલ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
35 - અનુવાદ કરવાનો / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
36 - સાચવું / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
37 - છે આ તરફ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
38 - પ્રિયે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
39 - ચર્ચાય છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
40 - મારા શ્હેરમાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
41 - થાક લાગે છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
42 - હાથે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
43 - મને આપો / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
44 - મારું / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
45 - શાને / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
46 - નથી / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
47 - હાથતાળી લે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
48 - જવાબદારી લઈ / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
49 - રાખું છું / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
50 - થોડી / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
51 - આવે છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
52 - :: વિવેચનાત્મક લેખો ::
    52.1 - આદિલ'થી 'બેદિલ' સુધી / ડૉ. ચિનુ મોદી 'ઇર્શાદ'
    52.2 - પગલાં તળાવમાં : મજબૂત કૂંપળની મથામણ / ડૉ. રાજેશ વ્યાસ 'મિસ્કીન'
    52.3 - મને ખબર છે મને તું કશું ન દેવાનો! / પગલાં તળાવમાં / રમેશ પારેખ
    52.4 - ગઝલની ભરચક મહેફિલમાં પોતીકો અવાજ / પગલાં તળાવમાં / ડૉ. હર્ષદેવ માધવ
    52.5 - લાગણીઓનું કાવ્યઘર / પગલાં તળાવમાં / ડૉ. પ્રફુલ્લ રાવલ
    52.6 - ગઝલ સ્વરૂપની આરાધના કરતો દમદાર કવિ / પગલાં તળાવમાં / ડૉ. નરેશ શુક્લ
    52.7 - અગોચર પગલાંની સફર / પગલાં તળાવમાં / ડૉ. સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ'
53 - :: આસ્વાદલેખો ::
    53.1 - 'નથી'ની પાછળ રહેલી નરવી નિખાલસતા / અશોક ચાવડા 'બેદિલ' / રાધેશ્યામ શર્મા
    53.2 - યાદ /અશોક ચાવડા 'બેદિલ' / ડૉ. નીતિન વડગામા
    53.3 - નામ વગરનો રોગ... / અશોક ચાવડા 'બેદિલ' / અંકિત ત્રિવેદી
    53.4 - આંસુ એટલે ઓગળી ગયેલાં દૃશ્યો / અશોક ચાવડા 'બેદિલ' / અંકિત ત્રિવેદી
    53.5 - એક નોખા અભાવની સભાનતા... / અશોક ચાવડા 'બેદિલ' / શૈલેષ પંડ્યા 'ભીનાશ'
    53.6 - અશોકનાં પગલાં. / અશોક ચાવડા 'બેદિલ' / ડૉ. રઘુવીર ચૌધરી