એક કપ કૉફી અને... (કાવ્યસંગ્રહ) / દિનેશ કાનાણી

એક કપ કૉફી અને... (કાવ્યસંગ્રહ) / દિનેશ કાનાણી

કોપીરાઇટ :ડૉ. કે જી. કાનાણી
આવરણ : પરેશ દુધાત, રાહુલ નાયક

અનુક્રમણિકા

આકાશનો આભાર માનતો કવિ... / એક કપ કોફી અને... / પ્રસ્તાવના / અંકિત ત્રિવેદી
 
1 - એક કપ કૉફી અને તાજી હવા દે / દિનેશ કાનાણી
2 - એક માણસ હારવાનો વારતાના અંતમાં / દિનેશ કાનાણી
3 - ન ખૂલેલાં બારણાંઓ દાનમાં દીધાં / દિનેશ કાનાણી
4 - રોજ એને યાદ કરવાની પ્રથા ખોટી છે ! / દિનેશ કાનાણી
5 - આપવીતી લખાવ તો આપે / દિનેશ કાનાણી
6 - કૈં અજબ ખેંચાણ લઈને જીવતા’તા / દિનેશ કાનાણી
7 - હો નિકટ ને તે છતાંયે દૂર લાગે / દિનેશ કાનાણી
8 - સાવ સીધો ને સરળ ઉપાય છે / દિનશ કાનાણી
9 - અજવાળે અંધારે માણસ રમતા કાતર કાતર / દિનેશ કાનાણી
10 - સભ્યતાથી વાત કરતા આવડે તો આવજે / દિનેશ કાનાણી
11 - શ્રીમંતાઈ પેશ કરવાની મના છે / દિનેશ કાનાણી
12 - રોજ પડતર કિંમતે લીધી હતી / દિનેશ કાનાણી
13 - કૈંક હો’ મંજૂર ત્યારે આવજે / દિનેશ કાનાણી
14 - ચામડાનાં પર્સમાં તું ફૂલ રાખે / દિનેશ કાનાણી
15 - બેઉ હાથે દાન કરતા આવડે છે / દિનેશ કાનાણી
16 - સાવ ખાલી હાથ લઈને ક્યાં જવું ? / દિનેશ કાનાણી
17 - પહેલા ઈશ્વર કેટલો ઓરો હતો / દિનેશ કાનાણી
18 - તમારો અહીંથી જવાનો સમય છે / દિનેશ કાનાણી
19 - હાથે કરી હથિયાર લીધા હાથમાં / દિનેશ કાનાણી
20 - પાછો પેલો ભાર ઉપાડું / દિનેશ કાનાણી
21 - અઘરું છે; પણ કાગડાઓ રામ બોલે / દિનેશ કાનાણી
22 - બંધ મુઠ્ઠીમાં શું ધારી શકો / દિનેશ કાનાણી
23 - એ તરંગો થઈ બધે લહેરાય છે / દિનેશ કાનાણી
24 - શ્વાસની સંભાવનાઓ ત્યાંય સારી હતી / દિનેશ કાનાણી
25 - આ હયાતી પાઘડીના વળ નથી / દિનેશ કાનાણી
26 - હળવું મળવું ઝાકળ જેવું ને જંતર મંતર / દિનેશ કાનાણી
27 - મૂળમાંથી ડાળમાં બેસી ગયા / દિનેશ કાનાણી
28 - થઈ ગયું છે વેર જેવું ભાઈ સાથે / દિનેશ કાનાણી
29 - એ જ રીતે દ્વારને ખોલાય છે / દિનેશ કાનાણી
30 - દાવ છેલ્લો રાખજે મારો મને મંજૂર છે / દિનેશ કાનાણી
31 - આખે આખું જીવતર અગડમબગડમ / દિનેશ કાનાણી
32 - થાય, એવું તો બધાને થાય છે / દિનેશ કાનાણી
33 - જડ થયેલી માન્યતાને રામ રામ / દિનેશ કાનાણી
34 - પૂર્વમાંથી નીકળીને આવશે / દિનેશ કાનાણી
35 - ઈશ્વરી સંકેત મળતા નથી / દિનેશ કાનાણી
36 - રૂમ નંબર પાંચ તારી યાદ લઈને બૂક છે / દિનેશ કાનાણી
37 - પૂછું કોને હું હથેળી ધરીને / દિનેશ કાનાણી
38 - ચીસ પાડી એક ટહુકો માંગવો / દિનેશ કાનાણી
39 - ગામ આખું હીબકાંઓ ભરે છે / દિનેશ કાનાણી
40 - પૂર્વજોની માલમિલકત ભાગમાં આવી નથી / દિનેશ કાનાણી
41 - ભર વસંતે પાનખરની યાદ આવે / દિનેશ કાનાણી
42 - ટોળટપ્પા મારવાનું બંધ કર / દિનેશ કાનાણી
43 - રોજ નાટક કરે છે સૌ પડદા વગર / દિનેશ કાનાણી
44 - જિગરની વચોવચ ખુમારી પડી છે / દિનેશ કાનાણી
45 - ચાંદ, સૂરજ, તારલાઓ આવશે / દિનેશ કાનાણી
46 - લાલ જાજમ પાથરીને બેઠાં છીએ / દિનેશ કાનાણી
47 - હું સલામત સ્થળની શોધ કરતો હતો / દિનેશ કાનાણી
48 - રંગ લઈને રોજ તારી યાદના / દિનેશ કાનાણી
49 - તું ફરી શૈશવ સમું બોલાવ ‘મા’ / દિનેશ કાનાણી
50 - આપણા મતભેદ થોડા દૂર રાખીએ / દિનેશ કાનાણી
51 - કેટલો સુંદર સુકોમળ ચાંદ લાગે / દિનેશ કાનાણી
52 - કોક અંદર અવતરે છે ક્યાંક તો / દિનેશ કાનાણી
53 - કોક રસ્તાની ઉદાસી લઈ ફરું છું / દિનેશ કાનાણી
54 - સાપસીડી રમત રમતાં હતાં / દિનેશ કાનાણી
55 - કેટલા છે આળસું આ શ્વાસ મારા / દિનેશ કાનાણી
56 - સાંજના હડતાલ પૂરી થઈ જશે / દિનેશ કાનાણી
57 - ઝીણું ઝીણું જીવમાં કંતાય છે / દિનેશ કાનાણી
58 - ઠોકરો પર ઠોકરો મળશે તને / દિનેશ કાનાણી
59 - હાડપિંજર થઈ ગયેલા શ્વાસમાં / દિનેશ કાનાણી
60 - કૈંક બોલું તો ખરેખર આભ ફાટે / દિનેશ કાનાણી
61 - પોલ ખોલીને તમે ભારે કરી / દિનેશ કાનાણી
62 - જ્યાં કહો ત્યાં આવવા તૈયાર છે / દિનેશ કાનાણી
63 - એક એની યાદ આવે તોય બસ / દિનેશ કાનાણી
64 - એ જ થાશે ખાસ મારા / દિનેશ કાનાણી
65 - કેટલા વિહવળ બનીને આવતા / દિનેશ કાનાણી
66 - પીપળાનાં પાન જેવા શ્વાસ છે / દિનેશ કાનાણી
67 - દઉં પુરાવા કોઈ ભીની યાદના / દિનેશ કાનાણી
68 - ત્યાં, જતાં ને આવતા બસ ઠેસ વાગે છે / દિનેશ કાનાણી
69 - માત્ર તારા નામના દીવા કરું છું / દિનેશ કાનાણી
70 - બંધ મુઠ્ઠી ખોલવાનો હું નથી / દિનેશ કાનાણી
71 - આંગણે અંધાર શેનો છે ? / દિનેશ કાનાણી
72 - ક્યાંક દરિયા ક્યાંક રણ જેવા હતાં / દિનેશ કાનાણી
73 - આ તરફ ને એ તરફ બસ બૂમ પાડો / દિનેશ કાનાણી
74 - હું બળીને રાખ થાતો જાઉં છું / દિનેશ કાનાણી
75 - ઊંઘ આવે તોય જાગે છે બધાં / દિનેશ કાનાણી
76 - રોજ તારી વાટ દેખી / દિનેશ કાનાણી
77 - ધીરને ગંભીર થાતા જાય છે / દિનેશ કાનાણી
78 - ઘોર છે અંધાર ને હું એકલો છું / દિનેશ કાનાણી
79 - ધૂળધાણી થઈ જશે / દિનેશ કાનાણી
80 - બિનજરૂરી યાદ પણ સારી નથી / દિનેશ કાનાણી
81 - અશ્રુઓની હારમાળા થાય છે / દિનેશ કાનાણી
82 - ખૂબ ઊંચે સ્થાન હોવી જોઈએ / દિનેશ કાનાણી
83 - જિંદગીથી બસ જરા અળગા થયા / દિનેશ કાનાણી
84 - આવવાનું ને જવાનું છે સદા / દિનેશ કાનાણી
85 - રોજ ડામાડોળ થાતો જાઉં છું / દિનેશ કાનાણી
86 - બોલવામાં ચાલવામાં ફેર છે / દિનેશ કાનાણી
87 - મરામત બરાબર કરીને / દિનેશ કાનાણી
88 - ફેફસામાં દર્દ જેવું થાય છે / દિનેશ કાનાણી
89 - સૂના સૂના દ્વાર લાગે છે મને / દિનેશ કાનાણી
90 - વેંત છેટે આથમે છે / દિનેશ કાનાણી
91 - જ્યાં નજર તારી ઢળેલી હોય છે / દિનેશ કાનાણી
92 - એક શે’ર / દિનેશ કાનાણી
93 - શહેરમાંથી ગામડામાં જાઉં છું / દિનેશ કાનાણી
94 - તું સરળ સાદા વિધાનો કરે છે / દિનેશ કાનાણી
95 - મૂળમાંથી ડાળમાં આવી ગયા / દિનેશ કાનાણી
96 - જયારે જયારે વાત તારી થાય છે / દિનેશ કાનાણી
97 - આપવીતી સાંભળીને શું કરું ? / દિનેશ કાનાણી
98 - અપેક્ષા કરી, તો કરી છે / દિનેશ કાનાણી
99 - બાકી કશું હોતું નથી / દિનેશ કાનાણી
100 - નિતનવા અવઢવ રહે છે શું થશે ? / દિનેશ કાનાણી
101 - હું અડીખમ પર્વતોની શૂન્યતાને ઓળખું છું / દિનેશ કાનાણી
102 - ત્યાં સવાલોના જવાબો મળે છે / દિનેશ કાનાણી
103 - ક્યાંય પણ તારા વગર ફાવે નહીં / દિનેશ કાનાણી
104 - એક દરિયો ખળભળે છે તું જરા આઘો ખસી જા / દિનેશ કાનાણી
105 - સમયથી સવાયો થયો છે / દિનેશ કાનાણી
106 - આ સમયનું હાડપિંજર લઈ ઊભો છું / દિનેશ કાનાણી
107 - અંદર અંદરથી એ અકળાયો છે / દિનેશ કાનાણી
108 - મારી ઇચ્છાના તને પરચા આપીશ / દિનેશ કાનાણી
109 - એ નજર આજે ઢળી છે / દિનેશ કાનાણી
110 - સૂર લય ને તાલ જેવું હોય છે / દિનેશ કાનાણી
111 - આ ચરણને હાંફતા રાખી શકે / દિનેશ કાનાણી