શબદમાં જિનકું ખાસ ખબરાં પડી (ગઝલસંગ્રહ) / હરીશ મીનાશ્રુ

શબદમાં જિનકું ખાસ ખબરાં પડી (ગઝલસંગ્રહ) / હરીશ મીનાશ્રુ

કોપીરાઇટ :ગીતા દવે
આવરણ : અપર્ણા કૌર
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૪૫

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / શબદમાં જિનકું ખાસ ખબરાં પડી / હરીશ મીનાશ્રુ
 
1 - સ્પર્શ કરતાં વેંત કાગળ ઊજળા રહેતા નથી / હરીશ મીનાશ્રુ
2 - ઉડાડી છડે ચોક છાંટા,મચાવી / હરીશ મીનાશ્રુ
3 - સંતની સાથે સંતલસ આપી / હરીશ મીનાશ્રુ
4 - ઘટ સાથે જડિયાં ઘડિયાળ / હરીશ મીનાશ્રુ
5 - અઢારે વર્ણ માથે મેઘનાં દેખાવડાં પાણી / હરીશ મીનાશ્રુ
6 - જે પળે ચિઠ્ઠીચબરખી પ્રેમની પાતી બને / હરીશ મીનાશ્રુ
7 - જિહ્‌વા ઉપર છે જાળાં / હરીશ મીનાશ્રુ
8 - તુ પ્રથમ ઘરનાં દરોદીવાલ અંતર્ધાન કર / હરીશ મીનાશ્રુ
9 - પર્વત પર પાછું ચડવાનું / હરીશ મીનાશ્રુ
10 - અતલ અગાધ છે અગાશી છે / હરીશ મીનાશ્રુ
11 - અંતરાલો ઓગળે આશ્લેષમાં / હરીશ મીનાશ્રુ
12 - સ્નેહવશ સ્વયંને દ્વાર આવી ચઢ્યો હું સકળ સૃષ્ટિનો શ્રેષ્ઠ અભ્યાગતા / હરીશ મીનાશ્રુ
13 - હે ગાલિબની બકરી, બોલ / હરીશ મીનાશ્રુ
14 - ઝાકળમાં કંકુ ઘોળ્યું છે / હરીશ મીનાશ્રુ
15 - અનાદિ કિંવદંતી છે તો એને ચાખ, કાપીને / હરીશ મીનાશ્રુ
16 - કૃપા કરો ને કદી મારીયે ખબર કાઢો / હરીશ મીનાશ્રુ
17 - એમની હળફટે ચઢી જો ને / હરીશ મીનાશ્રુ
18 - મારો પડછાયો પીને લડખડે ઇદં તૃતીયમ્ / હરીશ મીનાશ્રુ
19 - ઇચ્છામરણનો કેવો ઉત્કટ પ્રકાર છું હું / હરીશ મીનાશ્રુ
20 - બે જણા ભરપૂર એકાકી હશે / હરીશ મીનાશ્રુ
21 - તોરણે તાજી વસંતો, સાથિયામાં સત હજો / હરીશ મીનાશ્રુ
22 - ધરાશાયી છે બોધિવૃક્ષ તારા પ્રાણની વચ્ચે / હરીશ મીનાશ્રુ
23 - કહેતાં જીભ ઊપડતી જ નથી / હરીશ મીનાશ્રુ
24 - સૂરજને છાબડીએ ઢાંકુ / હરીશ મીનાશ્રુ
25 - ઉજાસમાં પીગળતો અંધકાર માગે છે / હરીશ મીનાશ્રુ
26 - પીડાનો કારોબાર છે / હરીશ મીનાશ્રુ
27 - સકલ વિશ્વની ત્યાં શરૂઆત / હરીશ મીનાશ્રુ
28 - ઉલા સાની ઉલા સાની/ હરીશ મીનાશ્રુ
29 - એટલું સત તો ક્યાંથી લાવું હું / હરીશ મીનાશ્રુ
30 - દૈયડનો દેવતા ને કલરવનાં અનુષ્ઠાનો / હરીશ મીનાશ્રુ
31 - દરગાહ પર કવાલી / હરીશ મીનાશ્રુ
32 - ઊભી છે પ્રાર્થનાઓ, બેઠાડુ ઈશ્વરો છે / હરીશ મીનાશ્રુ
33 - ચાંદ સૂરજનાં અમે કૂકા કર્યા / હરીશ મીનાશ્રુ
34 - પળના પરપોટાને પરણી / હરીશ મીનાશ્રુ
35 - પાંદનાં દીટેથી તૂટી ઝાડ ન્યારું થૈ ગયું / હરીશ મીનાશ્રુ
36 - પૂછાય પાંચમાં એ મુફલિસોની વસ્તીમાં / હરીશ મીનાશ્રુ
37 - અવળ સવળ ઊંધા ને ચત્તાં / હરીશ મીનાશ્રુ
38 - કોઈ કહેશો મને કે આ ધમાલ શાથી છે / હરીશ મીનાશ્રુ
39 - ઝૂકે છે બંદગી ને ઊભો સમર્થ કેવળ / હરીશ મીનાશ્રુ
40 - જનમ ઝાંપે ફરી જાસા / હરીશ મીનાશ્રુ
41 - બગાવત કર અને ખા તું બગાસું / હરીશ મીનાશ્રુ
42 - સરલ ને સોંસરી ક્ષણ ભરબજારે ભૂલ પકડે છે / હરીશ મીનાશ્રુ
43 - નરી આંખે છો ને દરસતાં નથી / હરીશ મીનાશ્રુ
44 - નર્યું કૌતુક બની બેઠાં કમળની સાવ ભીતરમાં / હરીશ મીનાશ્રુ
45 - હા, મરણ ઉચ્ચારશે ભાષા નવીનક્કોર ને / હરીશ મીનાશ્રુ
46 - આજે ફરીથી ગંગા કથરોટમાં પધારી / હરીશ મીનાશ્રુ
47 - વળ ચડાવીને અવળવાણી કશું બોલે હવે / હરીશ મીનાશ્રુ
48 - વ્યથાથી વિશ્વ ભાગતાં જે રહે શેષ હવે / હરીશ મીનાશ્રુ
49 - હું ચહું તે ધુંધુકાર ક્યાં હશે / હરીશ મીનાશ્રુ
50 - રીઢો તસ્કર છે તું ઘરફોડ, મિયાં / હરીશ મીનાશ્રુ
51 - હું વાત કરું તો વણસે / હરીશ મીનાશ્રુ
52 - તું ગણે જેને ત્રિપુટી, એ અહીં ત્રેખડ થશે તો ? / હરીશ મીનાશ્રુ
53 - તલનું તાળું કૂંચી રજની / હરીશ મીનાશ્રુ
54 - દર્દ આપી દમામ આપું છું / હરીશ મીનાશ્રુ
55 - સઘળું છે અટપટું તો સ્પર્શી સરળ કરી લે / હરીશ મીનાશ્રુ
56 - મરણનો રંગ રાખોડી વધારે ભૂખરો ના કર / હરીશ મીનાશ્રુ
57 - વન વચાળે પુષ્પ-ભૂલી બે’ક પાંખડીઓ મળી / હરીશ મીનાશ્રુ
58 - નદીને મૂઠ મારીને તણખલા શી કરી નાખી / હરીશ મીનાશ્રુ
59 - હું સતત રત, વટાવ્યા કરું રાતને / હરીશ મીનાશ્રુ
60 - પાણીના ટીપામાં પનઘટ લાવજો / હરીશ મીનાશ્રુ
61 - આ ઘર છે જે ઘરમાં રહ્યામાં નથી / હરીશ મીનાશ્રુ
62 - અરે શેખ, તારી આ મસ્જિદમાં પેસીને... / હરીશ મીનાશ્રુ
63 - ખગોલ ભેદી ખગ ચડવાનાં / હરીશ મીનાશ્રુ
64 - એ કહે, પાષાણવત્‌ આ પળ નર્યું પોલાણ છે / હરીશ મીનાશ્રુ
65 - અંજલિભર શુદ્ધ જલ / હરીશ મીનાશ્રુ
66 - આ હથેળીમાં રસાતળ હોય તો ? / હરીશ મીનાશ્રુ
67 - રંગસ્તવન / હરીશ મીનાશ્રુ
68 - ચિત્રકસ્તવન / હરીશ મીનાશ્રુ
69 - દીવાલો છેવટે ઊકલી જવાની સાદડી માફક / હરીશ મીનાશ્રુ
70 - જાતને જાતથી ભાગવી નિર્ગુણે ગુણવી / હરીશ મીનાશ્રુ
71 - બીજ પાસે ઉચ્ચરું જ્યાં મંત્ર પૂરો આપનો / હરીશ મીનાશ્રુ
72 - ફૂંક મારીને તકદીર ઉરાડીને જીવ્યો / હરીશ મીનાશ્રુ
73 - રતુંબડ જાગરણની આંખમાં દૈ રાતને વાસા / હરીશ મીનાશ્રુ
74 - મયદાનવની નગરી લાગે / હરીશ મીનાશ્રુ
75 - બ્રહ્મ ઉપદેશ ને પેંગડે પગ, ભલા / હરીશ મીનાશ્રુ
76 - અર્થ જેનો ભોંયમાં અડધો ને અડધો આભમાં / હરીશ મીનાશ્રુ
77 - શબ્દ તું સાવ વાંકો રાખે છે / હરીશ મીનાશ્રુ
78 - લય તૂટ્યો ને લબડી લાળ / હરીશ મીનાશ્રુ
79 - ટાળ્યાં કેમ શકાશે ટાળી / હરીશ મીનાશ્રુ
80 - ફતવા લખે છે શેખ, કહે, શીદ ગુમાનમાં / હરીશ મીનાશ્રુ
81 - ચુપ રહે ચાડિયા, ક્યાંય ચિડિયા નથી, ક્યાંય નાનક નથી / હરીશ મીનાશ્રુ
82 - ન લહિયો ન લેખણ ન લેખાં ન જોખાં / હરીશ મીનાશ્રુ
83 - કૂંચી જડી છે મનની બસ ખોલ વાખ કરીએ / હરીશ મીનાશ્રુ
84 - તારા પદચાપથી પડ રહે જાગતું / હરીશ મીનાશ્રુ
85 - આપું તો તાલપૂર્વક હું આપું એક તાલી / હરીશ મીનાશ્રુ
86 - વાવર્યું નહિ ને વેરતાં જ ગયા / હરીશ મીનાશ્રુ
87 - અસ્ફૂટ સ્વરમાં અમથું હું ઉચ્ચરું કશું તો એને સહુ વિધિનું પ્રાચીન વિધાન સમજે / હરીશ મીનાશ્રુ
88 - અસમંજસની ક્ષણમાં પેસી ગબડ્યા કરશે / હરીશ મીનાશ્રુ
89 - જો હું પલાંઠી વાળું, વાળે અદબ અરીસા / હરીશ મીનાશ્રુ
90 - દર્પણ દિયે દિલાસો રે / હરીશ મીનાશ્રુ
91 - ::: પુણ્યસ્મરણ / હરીશ મીનાશ્રુ :::
    91.1 - મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘ગાફિલ’ / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.2 - રાજેન્દ્ર શાહ / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.3 - નર્મદ / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.4 - મનોજ ખંડેરિયા / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.5 - અમૃત ‘ઘાયલ’ / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.6 - ગની દહીંવાળા / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.7 - મનહર મોદી ૧ / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.8 - મનહર મોદી ૨ / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.9 - મકરંદ દવે / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.10 - મૌલાના જલાલુદ્દીન રૂમી / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.11 - ઉમાશંકર જોશી / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.12 - હરિવલ્લભ ભાયાણી-મકરંદ દવે / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.13 - અરજણદાસ / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.14 - મરીઝ / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.15 - સુંદરમ્‌ / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.16 - વેણીભાઈ પુરોહિત / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.17 - કૃષ્ણરામ / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.18 - ચિનુ મોદી / હરીશ મીનાશ્રુ
    91.19 - લાભશંકર ઠાકર / હરીશ મીનાશ્રુ
92 - ::: સ્મરણપુણ્ય / હરીશ મીનાશ્રુ :::
    92.1 - જવાહર બક્ષી / હરીશ મીનાશ્રુ
    92.2 - જયેન્દ્ર શેખડીવાળા / હરીશ મીનાશ્રુ
    92.3 - હરિકૃષ્ણ પાઠક / હરીશ મીનાશ્રુ
    92.4 - રઘુવીર ચૌધરી / હરીશ મીનાશ્રુ
    92.5 - અનિલ જોશી / હરીશ મીનાશ્રુ
    92.6 - ભગવતીકુમાર શર્મા / હરીશ મીનાશ્રુ
    92.7 - ‘જલન’ માતરી / હરીશ મીનાશ્રુ
    92.8 - સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર / હરીશ મીનાશ્રુ
    92.9 - રમણિક અગ્રાવત / હરીશ મીનાશ્રુ
    92.10 - રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’ / હરીશ મીનાશ્રુ
    92.11 - અદમ ટંકારવી / હરીશ મીનાશ્રુ
    92.12 - રાજેન્દ્ર શુક્લ / હરીશ મીનાશ્રુ