પ્રવેશ (કાવ્યસંગ્રહ) / પન્ના નાયક

પ્રવેશ (કાવ્યસંગ્રહ) / પન્ના નાયક

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / પ્રવેશ / પન્ના નાયક
 
1 - સ્પર્શ / પન્ના નાયક
2 - સ્નૅપશોટ / પન્ના નાયક
3 - વિચારો / પન્ના નાયક
4 - રમણા / પન્ના નાયક
5 - આશંકા / પન્ના નાયક
6 - દુ:સ્વપ્ન / પન્ના નાયક
7 - ફર્શ / પન્ના નાયક
8 - ગુપસુપ / પન્ના નાયક
9 - વાદળનાં વચનો / પન્ના નાયક
10 - એરિયલ ટોચ પર / પન્ના નાયક
11 - હાથ મળતાં / પન્ના નાયક
12 - પ્રિયનું નામ / પન્ના નાયક
13 - સાન્નિધ્ય / પન્ના નાયક
14 - નિશાની / પન્ના નાયક
15 - શોધ / પન્ના નાયક
16 - સાંકડી કેડી / પન્ના નાયક
17 - તને ખબર છે ? / પન્ના નાયક
18 - અધૂરી પંક્તિએ / પન્ના નાયક
19 - વચમાં એક રાત / પન્ના નાયક
20 - કા....લે.... / પન્ના નાયક
21 - જ્યોત થઈ જાઉં છું / પન્ના નાયક
22 - કેટકેટલે વર્ષે / પન્ના નાયક
23 - Let me count the ways / પન્ના નાયક
24 - ચાલ / પન્ના નાયક
25 - પ્રસંગ / પન્ના નાયક
26 - બેડરૂમની અંદર અને બહાર / પન્ના નાયક
27 - ચાલે છે માત્ર સમય / પન્ના નાયક
28 - બોર આંસુ / પન્ના નાયક
29 - થાય છે.... / પન્ના નાયક
30 - તમે શું કહેશો ? / પન્ના નાયક
31 - મારા ઘર સામે / પન્ના નાયક
32 - દૃષ્ટિ / પન્ના નાયક
33 - કોક પંખી / પન્ના નાયક
34 - ફૂલનું પડીકું / પન્ના નાયક
35 - આમ તો હું ઘરમાં છું / પન્ના નાયક
36 - દીવાનખાનામાં / પન્ના નાયક
37 - ઘર / પન્ના નાયક
38 - એકલી બેઠી હતી / પન્ના નાયક
39 - પ્રતિબિંબ / પન્ના નાયક
40 - હું માંગું છું / પન્ના નાયક
41 - એક વાર / પન્ના નાયક
42 - પ્રતીતિ / પન્ના નાયક
43 - અકળ ગતિ / પન્ના નાયક
44 - નિમંત્રણ અને પ્રવેશ / પન્ના નાયક
45 - રક્તરંગી નીલિમા / પન્ના નાયક
46 - નાળ / પન્ના નાયક
47 - ખુલ્લી બારી / પન્ના નાયક
48 - તૂટવાનું તો એને હતું / પન્ના નાયક
49 - હાથમાં ગગન / પન્ના નાયક
50 - એકરાર / પન્ના નાયક
51 - લિફ્ટ / પન્ના નાયક
52 - આપણે / પન્ના નાયક
53 - પ્લેટફોર્મ પર / પન્ના નાયક
54 - ફરીથી Tropical / પન્ના નાયક
55 - ક્ષણો / પન્ના નાયક
56 - ચાલો ઊઠીએ / પન્ના નાયક
57 - ઓળખાણ / પન્ના નાયક
58 - વસંતગીત / પન્ના નાયક
59 - પિંજરું / પન્ના નાયક
60 - રવિવાર / પન્ના નાયક
61 - બગાસું / પન્ના નાયક
62 - પહેરી લે ચહેરો / પન્ના નાયક
63 - જુએ છે / પન્ના નાયક
64 - ફૂલપાંદડી / પન્ના નાયક
65 - ઘાસમાં / પન્ના નાયક
66 - કેલેન્ડરમાં રવિવાર ન હોત તો ? / પન્ના નાયક
67 - તીન પત્તીની બેઠક / પન્ના નાયક
68 - કાચની બારી / પન્ના નાયક
69 - મંદિર / પન્ના નાયક
70 - એક પાન / પન્ના નાયક
71 - પતંગિયું / પન્ના નાયક
72 - ક્રિસેન્થમમ / પન્ના નાયક
73 - બિલ્લી / પન્ના નાયક
74 - બે બિલાડીઓ / પન્ના નાયક
75 - મૃત્યુને / પન્ના નાયક
76 - અતીત / પન્ના નાયક
77 - ગાય / પન્ના નાયક
78 - ઊંચે-ઊંચે-ઊંચે / પન્ના નાયક
79 - નમેલું ઘાસ / પન્ના નાયક
80 - તળાવને તળિયે / પન્ના નાયક
81 - સ્વપ્ન / પન્ના નાયક
82 - ઝંખે છે / પન્ના નાયક
83 - પાષાણ જ જીવે છે / પન્ના નાયક
84 - આ પાષાણો / પન્ના નાયક
85 - શૂન્ય.... શૂન્ય.... / પન્ના નાયક
86 - હું કંઈ નથી / પન્ના નાયક