હસ્તપ્રત (કાવ્યસંગ્રહ) – મનોજ ખંડેરિયા

હસ્તપ્રત (કાવ્યસંગ્રહ) – મનોજ ખંડેરિયા

અનુક્રમણિકા

આસ્વાદ – મશાલ અને દીવો / સુરેશ દલાલ
 
1 - પકડો કલમ ને કોઈ પળે એમ પણ બને / મનોજ ખંડેરિયા
2 - લાલઘૂમ તાપમાં મ્હોરતો, મસ્તીનો / મનોજ ખંડેરિયા
3 - બધાનો હોઈ શકે સત્યનો કોઈ વિકલ્પ નથી / મનોજ ખંડેરિયા
4 - આંસુ વગર હરફરવાનું દુઃખ કોને કહેવું / મનોજ ખંડેરિયા
5 - અચાનક ઘૂળમાંથી જે રીતે સિક્કો મળી આવે / મનોજ ખંડેરિયા
6 - કહે તે સ્વીકારું, શરત માત્ર એક જ / મનોજ ખંડેરિયા
7 - કાયમી સમજણની બસ રુખસદ મળે / મનોજ ખંડેરિયા
8 - એક પીળક પરોઢે બોલે છે / મનોજ ખંડેરિયા
9 - અવકાશ જેમ આખી અખિલાઈમાં ઊભા / મનોજ ખંડેરિયા
10 - અક્ષરો પડવાની જ્યાં ઘટના બની કાગળ પરે / મનોજ ખંડેરિયા
11 - ઇચ્છાનો સૂર્ય અસ્ત થવાની ઘડી છે આ / મનોજ ખંડેરિયા
12 - ઝળહળ ઝમાક ઝળહળ અજવાસ જેવું શું છે / મનોજ ખંડેરિયા
13 - તૂટી ગઈ સાચવણ, ખબર ન પડી / મનોજ ખંડેરિયા
14 - અમોને પૂછે છે અમારા જ વડવા- / મનોજ ખંડેરિયા
15 - બરડ-ક્યાંક બરછટ-જરી કૈંક કરડો- / મનોજ ખંડેરિયા
16 - વસ્યાં લોહીમાં ગામ નવસો નવ્વાણું / મનોજ ખંડેરિયા
17 - નિરાળું નમણું નજરાણું છે મારી બંધ મુઠ્ઠીમાં / મનોજ ખંડેરિયા
18 - વીંટીને શ્વાસ ફેંક્યો ને ઝીલ્યો પાછો હથેળીમાં / મનોજ ખંડેરિયા
19 - કમળ-સ્પર્શની થઈ અસર આંગળીમાં / મનોજ ખંડેરિયા
20 - ક્યાંક ને ક્યાંક પણ કળાયો નખ / મનોજ ખંડેરિયા
21 - સકળ જીવનની પીડા અવતરે છે આંગળીમાંથી / મનોજ ખંડેરિયા
22 - સકળ બ્રહ્માંડનો છે અંશ ઓછાયો હથેળીમાં / મનોજ ખંડેરિયા
23 - જોજન લાંબા રસ્તા ઊછળે તારી મારી વચ્ચે / મનોજ ખંડેરિયા
24 - રહ્યો આંસુમાં રંગ સોનેરી પ્રસરી / મનોજ ખંડેરિયા
25 - સતત ડ્હોળાતી ઘટનામાંથી નીતર્યા જળ સુધી પ્હોંચ્યા / મનોજ ખંડેરિયા
26 - અમીદ્રષ્ટિથી લીલુંછમ ઠુંઠ કીધું / મનોજ ખંડેરિયા
27 - શબ્દ અધિક એથી ઓપ્યો છે / મનોજ ખંડેરિયા
28 - આખો જન્મારો ફૂંક્યો છે / મનોજ ખંડેરિયા
29 - આંખ ને જીભના કરો સાટા / મનોજ ખંડેરિયા
30 - આ કઈ અસરમાં આપણે ભૂલા પડ્યા છીએ / મનોજ ખંડેરિયા
31 - વૃક્ષ ઊભું યાદ જેવું લાગે છે / મનોજ ખંડેરિયા
32 - ઉઘાડાં દ્વાર હો તો પણ નીકળવું ખૂબ અઘરું છે / મનોજ ખંડેરિયા
33 - ઝાંઝવાના હર જનમ તરતા રહ્યા / મનોજ ખંડેરિયા
34 - હાથ શું ઓચિંતી એવી ચીજ થઈ / મનોજ ખંડેરિયા
35 - મૌન ને શબ્દો વચાળે ભેદ છું / મનોજ ખંડેરિયા
36 - સંકોરી દે શગ હળવેથી / મનોજ ખંડેરિયા
37 - વાતાવરણને કારણે ઊભા રહ્યા છીએ / મનોજ ખંડેરિયા
38 - તળેટી જતાં એવું લાગ્યા કરે છે / મનોજ ખંડેરિયા
39 - તળેટીના રસ્તે શિલાલેખ વાંચું / મનોજ ખંડેરિયા
40 - જિંદગી જીવવા શબદ આપી- / મનોજ ખંડેરિયા
41 - કંઠમાં કાયમી તલબ રાખી / મનોજ ખંડેરિયા
42 - ઉંબરને- બારણાંને – કે ના ટોડલાને પૂછ / મનોજ ખંડેરિયા
43 - મજબૂરી કેવી ડાળની, બટકી ય ના શકે / મનોજ ખંડેરિયા
44 - આ સફર ડૂકી શ્વાસ લેવામાં / મનોજ ખંડેરિયા
45 - ઇજાગ્રસ્ત – સણકા- સબાકાનો માણસ / મનોજ ખંડેરિયા
46 - ફરતો લીલો સુક્કો માણસ / મનોજ ખંડેરિયા
47 - જિંદગીભર બળી રહ્યો માણસ / મનોજ ખંડેરિયા
48 - સપનાં ઠાંસોઠાંસ ભરેલો ફુગ્ગો માણસ / મનોજ ખંડેરિયા
49 - સદીમાંથી એકાદ ક્ષણ સાચવું / મનોજ ખંડેરિયા
50 - ન ધારેલ હો એવું જળ નીકળે / મનોજ ખંડેરિયા
51 - આ બધા આગળ-ની આગળ હું રહ્યો / મનોજ ખંડેરિયા
52 - હું સ્મરણના શ્વાસમાં ખોવાઈ જઉં / મનોજ ખંડેરિયા
53 - આ શબ્દો જ માયાવી છળ છે કે શું ? / મનોજ ખંડેરિયા
54 - આવી લીલાશનો ભરોસો શું / મનોજ ખંડેરિયા
55 - સંભવી છે ઊડાન ખૂણામાં / મનોજ ખંડેરિયા
56 - શબ્દોની મિત્રતા અને કાગળની મિત્રતા / મનોજ ખંડેરિયા
57 - સ્વપ્ન તો રૂની પૂણી સરખા છે / મનોજ ખંડેરિયા
58 - એક તાલે ચાલે જિંદગી, જાણે પરેડમાં / મનોજ ખંડેરિયા
59 - શબ્દને ક્યાં કોઈ કારણ હોય છે / મનોજ ખંડેરિયા
60 - અમસ્તી ન ધ્રૂજે સમયની સપાટી / મનોજ ખંડેરિયા
61 - થરથરતો દૂર થાય ન ખાલીપો તાપણે / મનોજ ખંડેરિયા
62 - નથી દ્વાર કે દોસ્ત ! મારી દે તાળું / મનોજ ખંડેરિયા
63 - અવાજોની રૂપાળી પળની વચોવચ / મનોજ ખંડેરિયા
64 - ના કંકર, ના ખાડા આવે / મનોજ ખંડેરિયા
65 - જવું ક્યાં ? જવાના સવાલો નડે છે / મનોજ ખંડેરિયા
66 - મને અંત-વેળા એ છળતું રહ્યું / મનોજ ખંડેરિયા
67 - ક્યાંથી પુદ્દ્ગલ એનું હું બાંધુ જરા / મનોજ ખંડેરિયા
68 - નહીં નફ્ફા કે નહીં તોટામાં / મનોજ ખંડેરિયા
69 - ભીંજવે એમ તારી ચાહ મને / મનોજ ખંડેરિયા
70 - ગત સમય નભ તોડીને નીસરી શકે / મનોજ ખંડેરિયા
71 - દિન ઢળે છે તને ખબર ક્યાં છે / મનોજ ખંડેરિયા
72 - માંડ કાપ્યો તે વળી રસ્તો ન આપ / મનોજ ખંડેરિયા
73 - કૈં એ રીતે સરે છે સમય તારા ખ્વાબમાં / મનોજ ખંડેરિયા
74 - રાત દિ’ તરતો ગઝલના રૂપમાં / મનોજ ખંડેરિયા
75 - સુંવાળા શ્વેત છળમાંથી અમે નીકળી નથી શકતા / મનોજ ખંડેરિયા
76 - ખોલતાં દ્વાર ખોલવા લાગ્યો / મનોજ ખંડેરિયા
77 - તારી અસરમાં સાવ અટૂલા પડી ગયા / મનોજ ખંડેરિયા
78 - અહીં સ્વપ્ન સાથે ઊછરવાની તકલીફ / મનોજ ખંડેરિયા
79 - છીએ લથબથ લથબથ ગાઢ / મનોજ ખંડેરિયા
80 - ભાઈ, ભલી આ અમને ભોંઠ / મનોજ ખંડેરિયા
81 - સ્હેજ હડસેલી ઠેલી ખોલી નાખ / મનોજ ખંડેરિયા
82 - ઉદય જલ ઉપર ચંદ્રનો જોઈ સામે / મનોજ ખંડેરિયા
83 - હવડ –વાવની જેવું ઊંડાણ ખેંચે / મનોજ ખંડેરિયા
84 - લખાતી પળ વિના તો સાવ ખાલી ખાલી લાગે છે / મનોજ ખંડેરિયા
85 - લખવું છે નામ રેત પર કોને / મનોજ ખંડેરિયા
86 - આંગળી જ આ ગવાહી છે / મનોજ ખંડેરિયા
87 - સદીઓ પૂર્વે ખોયો છે એ પારસ શોધવા માટે / મનોજ ખંડેરિયા
88 - આપણું તો ય આપણાથી પર / મનોજ ખંડેરિયા
89 - ઘટનાના કાટમાળની વચ્ચે જીવું છું હું / મનોજ ખંડેરિયા
90 - નભ ન્યાળવાની કોઈ ને ફુરસદ ન આંખથી / મનોજ ખંડેરિયા
91 - વીતેલા બાળપણનો હાથ ઝાલીને જરા નીકળો / મનોજ ખંડેરિયા
92 - ઝગારા મારતી પળમાં અમે ઊતરી ગયા ઊંડે / મનોજ ખંડેરિયા
93 - ઝીણી ઝાકળના ઝબકારા ભરું છું ખાલી ગજવામાં / મનોજ ખંડેરિયા
94 - મેદાનો હરિયાળાં નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું / મનોજ ખંડેરિયા
95 - ન આવ્યા જે બા’રા બરછટ અવાજો, લઈ ઊભા / મનોજ ખંડેરિયા
96 - જીવનના જળને ડ્હોળીને અમે ચૂપ થઈ ગયાં છીએ / મનોજ ખંડેરિયા
97 - વાયુ / મનોજ ખંડેરિયા
98 - આકાશ / મનોજ ખંડેરિયા
99 - અગ્નિ / મનોજ ખંડેરિયા
100 - પૃથ્વી / મનોજ ખંડેરિયા
101 - જળ / મનોજ ખંડેરિયા