પગરવ (કાવ્યસંગ્રહ) – આદિલ મન્સૂરી

પગરવ (કાવ્યસંગ્રહ) – આદિલ મન્સૂરી

અનુક્રમણિકા

પગરવ પ્રસ્તાવના – આ અર્થના વેપારની વાત જ ક્યાં છે ? / હરિન્દ્ર દવે
 
1 - મુક્તક – ૧ – ૫ / આદિલ મન્સૂરી
2 - મુક્તક – ૬ – ૧૦/ આદિલ મન્સૂરી
3 - મુક્તક – ૧૧ – ૧૫/ આદિલ મન્સૂરી
4 - જ્યારે પ્રણયની જગમાં શરૂઆત થઈ હશે / આદિલ મન્સૂરી
5 - વ્હેલી સવારે બાગમાં ડોકાય છે પવન / આદિલ મન્સૂરી
6 - દુનિયાના અંધકારને ધોતો ફરે છે ચાંદ / આદિલ મન્સૂરી
7 - ધીરે ધીરે વિસ્તરે છે ચાંદની / આદિલ મન્સૂરી
8 - સેંકડો વર્ષોથી આકાશે બળે છે તારલા / આદિલ મન્સૂરી
9 - કેટલી માદકતા સંતાઈ હતી વરસાદમાં / આદિલ મન્સૂરી
10 - તિમિર પથરાય છે તો રોશનીનું મૌન બોલે છે / આદિલ મન્સૂરી
11 - સામાં મળ્યા તો એમની નજરો ઢળી ગઈ / આદિલ મન્સૂરી
12 - ગગનમાં એમ તારા ઝળહળે છે / આદિલ મન્સૂરી
13 - ક્યાં કહું છું કે મદિરા જ વધારી આપો? / આદિલ મન્સૂરી
14 - ફૂલો ખીલ્યાં કે ખાર ? મને કંઈ ખબર નથી / આદિલ મન્સૂરી
15 - ધરતીને આભ કરવાના મનમાં ઉમંગ છે / આદિલ મન્સૂરી
16 - યાદોના કાફલાઓ ચહે છે, ગઝલ કહો / આદિલ મન્સૂરી
17 - જિંદગી તો ફક્ત બહાનું છે / આદિલ મન્સૂરી
18 - લઇ જાય છે સુગંધ હવા એ વિચારથી / આદિલ મન્સૂરી
19 - દિલ ન લાગે કિનારે, તો હું શું કરું? / આદિલ મન્સૂરી
20 - જો આપનો પડછાયો પડી જાય જરા પણ / આદિલ મન્સૂરી
21 - દરેક ફૂલના અંતરમાં હું સુવાસિત છું / આદિલ મન્સૂરી
22 - જવાની તો ઘડી કે બે ઘડી છે / આદિલ મન્સૂરી
23 - ચોમેર મૃગજળોની દીવાલો ઊભી કરી / આદિલ મન્સૂરી
24 - માનવ ન થઈ શક્યો તો એ ઈશ્વર બની ગયો / આદિલ મન્સૂરી
25 - ઈશ્વર / આદિલ મન્સૂરી
26 - કંટકને ક્યાંથી હોય અનુભવ વસંતનો / આદિલ મન્સૂરી
27 - ફૂલો બની ભલેને અમે તો ખરી ગયા / આદિલ મન્સૂરી
28 - મારાં જીવનની વાત ને તારાં જીવન વિના / આદિલ મન્સૂરી
29 - લગન ન હોય તો અહીં આવવામાં સાર નથી / આદિલ મન્સૂરી
30 - માર્ગ કોણ તેઓને ઓ ખુદા બતાવે છે? / આદિલ મન્સૂરી
31 - આપનું મુખ જોઈ મનમાં થાય છે / આદિલ મન્સૂરી
32 - નાવ રોકાઈ કિનારો જોઇને / આદિલ મન્સૂરી
33 - ઓ ધરા તારી વિરહ આગમાં બળતો સૂરજ / આદિલ મન્સૂરી
34 - શબ્દ જે તુજ હોઠ પર આવ્યા હતા / આદિલ મન્સૂરી
35 - દિલમાં કોઇની યાદ ના પગલાં રહી ગયા / આદિલ મન્સૂરી
36 - તમારી યાદના સૂરજ ઉપર છાઈ નથી શકતા / આદિલ મન્સૂરી
37 - આંખો ઉપર ફળી વળ્યો નિદ્રાનો અન્ધકાર / આદિલ મન્સૂરી
38 - પડછાયા જેવું પણ ક્યાં છે? / આદિલ મન્સૂરી
39 - એ મારા વિચારો કળી જાય તો ! / આદિલ મન્સૂરી
40 - થૈ પુષ્પ એના કેશને શણગારતો રહ્યો / આદિલ મન્સૂરી
41 - ભાગ્ય રહેવા ન દીધું હાથમાં રેખા આપી / આદિલ મન્સૂરી
42 - ઈશ્વર કરે મિલનની ક્ષણો વિસ્તર્યા કરે / આદિલ મન્સૂરી
43 - ઝુલ્ફોના અન્ધકારમાં આવી ભળે છે રાત / આદિલ મન્સૂરી
44 - હૈયાના ધબકાર મહીં છે પગરવ કોનો? / આદિલ મન્સૂરી
45 - નિખાલસતા અને એની નજરમાં? / આદિલ મન્સૂરી
46 - પ્રતિબિંબ કોના સ્મિત કરે છે તુષારમાં? / આદિલ મન્સૂરી
47 - દ્રષ્ટિ ફરેબ ખાય છે માણેકચોકમાં / આદિલ મન્સૂરી
48 - અત્યંત ખાનગી હશે જે વાત એ વિષે / આદિલ મન્સૂરી
49 - રોકી શક્યું ન કોઈ મને દરમિયાનમાં / આદિલ મન્સૂરી
50 - સૂરજની પીઠ જોઇને પાણી ઠરી ન જાય / આદિલ મન્સૂરી
51 - ડૂબી ગયું છે આંખનું અજવાળું ક્યારનું / આદિલ મન્સૂરી
52 - પત્થરોને ચાંદની ડસતી રહી / આદિલ મન્સૂરી
53 - ઊંઘમાંથી દેહ જો જાગી પડે / આદિલ મન્સૂરી
54 - બિસ્તરમાં તારી યાદની પરીઓ ઢળી ગઈ / આદિલ મન્સૂરી
55 - આંખોમાં ડૂબતી હતી કાળાશ રાતની / આદિલ મન્સૂરી
56 - તૂટશે ક્યારે કવચ આભાસનું? / આદિલ મન્સૂરી
57 - ક્ષિતિજની પાંપણે પીળાં સપનનો ભાર હશે / આદિલ મન્સૂરી
58 - ઘરથી રીસાઈને કોઈ ચાલ્યું ગયું, આંખ જોતી રહી / આદિલ મન્સૂરી
59 - સૂર્યની જેમ નીકળતા જઈએ /આદિલ મન્સૂરી
60 - ઘાયલ સમયનાં રક્તમાં ખરડાય શૂન્યતા / આદિલ મન્સૂરી
61 - હલેસે હલેસે હલેસાય દરિયો / આદિલ મન્સૂરી
62 - સૂર્યથી શ્હેર સળગવા લાગે / આદિલ મન્સૂરી
63 - સાગરનાં ભૂરા ભેજમાં ભીંજાય ચાંદની / આદીલ મન્સૂરી
64 - મૌનમાં મારા વિચારો વિસ્તર્યા / આદિલ મન્સૂરી
65 - બાગમાં…. / આદિલ મન્સૂરી
66 - હવા / આદિલ મન્સૂરી
67 - આશા / આદિલ મન્સૂરી
68 - ઘર છોડતાં…. / આદિલ મન્સૂરી
69 - રાતના સમંદરે / આદિલ મન્સૂરી
70 - દરવાજાને…. / આદિલ મન્સૂરી
71 - સૂરજ / આદિલ મન્સૂરી
72 - ઢળતી સાંજનો તડકો / આદિલ મન્સૂરી
73 - ફરી રહી / આદિલ મન્સૂરી
74 - ક્લબમાં….. / આદિલ મન્સૂરી
75 - તોડી નાખો / આદિલ મન્સૂરી
76 - પીળા પીળા પીપળાને / આદિલ મન્સૂરી
77 - બેઉ કાંઠે નદી વહે / આદિલ મન્સૂરી
78 - શ્હેરની સડકો ઉપર…. / આદિલ મન્સૂરી
79 - રાતે / આદિલ મન્સૂરી
80 - ને હું….. / આદિલ મન્સૂરી
81 - બળેલાં ખંડેરે / આદિલ મન્સૂરી