તાજા કલમમાં એ જ કે... (કાવ્યસંગ્રહ) / મુકુલ ચોકસી

તાજા કલમમાં એ જ કે... (કાવ્યસંગ્રહ) / મુકુલ ચોકસી

અનુક્રમણિકા

 
1 - નિવેદન - તાજા કલમમાં એ જ કે ... - પ્રાસ્તાવિક / મુકુલ ચોકસી
2 - પ્રસ્તાવના - તાજા કલમમાં એ જ કે.. - સૂરત શહેર અને ખૂબસૂરત ગઝલ /સુરેશ દલાલ
3 - એક આખી જિંદગીનો છે એમાં અભાવ દોસ્ત / મુકુલ ચોક્સી
4 - ગીતના ઘેઘૂર ગરમાળામાં ચૂમી છે તને / મુકુલ ચોક્સી
5 - નિયમો વિરુદ્ધ સ્વર્ગમાં એ છોકરી ગઈ / મુકુલ ચોક્સી
6 - જેમણે લખવું હતું તેઓ કલમ લઈને ગયા / મુકુલ ચોક્સી
7 - પૂછ્યું મેં કોણ છે!ઉત્તર મળ્યો યયાતિ છે / મુકુલ ચોકસી
8 - હવે તો એ જ મને બાગથી બચાવી શકે / મુકુલ ચોકસી
9 - ભલેને એમનો બીજો કશો પણ હોય શુભ આશય / મુકુલ ચોકસી
10 - સામેનો રથ આ વાતથી અણજાણ પણ નથી / મુકુલ ચોકસી
11 - જ્યાં ભૂલી ગઈ છે હવે જિજીવિષા અમૃત થવું / મુકુલ ચોકસી
12 - રહે છે બીતાં બીતાં મારામાં ઘટનાનું પરચૂરણ / મુકુલ ચોકસી
13 - શેની છે કોને માલૂમ હોય છે? / મુકુલ ચોક્સી
14 - ભલે એ ખેરવે ફૂલો નજર ચૂકવીને માલિની / મુકુલ ચોક્સી
15 - ચિર વિરહિણીની ગઝલ / મુકુલ ચોક્સી
16 - માટી જ પોતે પીડે અને વેદના કરે / મુકુલ ચોક્સી
17 - બીજાં ઢોરોના સંગાથે ચરે યમરાજનો પાડો / મુકુલ ચોક્સી
18 - આપણી અંદર મરી પરવારી ગયેલા કોઈએ / મુકુલ ચોક્સી
19 - લો આરંભે તમે પોતે જ એક કરુણાંત થઈ ચાલ્યા / મુકુલ ચોક્સી
20 - અમે કૅકટસને કાંઠે લાંગરેલા હાથ થઈ બેઠા / મુકુલ ચોક્સી
21 - તમે દીવાલને ભૂરાશ પડતા રંગે રંગી કેમ ? / મુકુલ ચોક્સી
22 - બાથમાં ભીડી લઉં છું છેવટે અજવાસને / મુકુલ ચોક્સી
23 - વસંતતિલકામાં હસવાનું ને મુત્કારિબમાં રડવાનું / મુકુલ ચોકસી
24 - માણવા ને ડૂબતા માટે હજુ પણ છે ઘણું / મુકુલ ચોકસી
25 - અમે સૂર્યની જોઈ છે એવી હત્યા / મુકુલ ચોકસી
26 - બચાવે ખાલીપાથી જે એ ટોળાનું કરજ રહેશે / મુકુલ ચોકસી
27 - શક્ય છે રાક્ષસ વિષેની સાચી શંકા નીકળે / મુકુલ ચોકસી
28 - અમને જેમાં ડૂબવાની છૂટ અપાઈ – તે નદી / મુકુલ ચોકસી
29 - આ દિશાઓનું છે હોવાથી વધુ કર્તવ્ય શું? / મુકુલ ચોકસી
30 - ઉઘાડી આંખથી સીંચેલાં સ્વપ્નાં પાંચ દશ મળશે / મુકુલ ચોકસી
31 - ભીંતને લીધે જ આ પાડોશી જેવું હોય છે / મુકુલ ચોકસી
32 - તૂટતી જોવી હતી મારી હવેલી ? – યાદ છે ? / મુકુલ ચોકસી
33 - પિંજરના એક ભાગનું પક્ષીકરણ થયું / મુકુલ ચોકસી
34 - આ ખખડધજ હાસ્યમાં એક પુલ જીવતો હોય છે / મુકુલ ચોકસી
35 - દરેક વિસ્તરેલું છે ભલે દરેક સુધી.... / મુકુલ ચોકસી
36 - તે છતાં તરસ્યો રહ્યો છે ઊંબરો / મુકુલ ચોકસી
37 - લોક એવું માનતા’તા કે એ મરવા નીકળ્યો’તો / મુકુલ ચોકસી
38 - સંબંધ, સભ્યતાઓ ને સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ / મુકુલ ચોકસી
39 - સજાવી રાખજો આજે તમારી કાવડને / મુકુલ ચોકસી
40 - અમે માણસ વગરના ગામમાં બનશું મુખી પાછા / મુકુલ ચોકસી
41 - જવા ન દેવા કટિબદ્ધ દિગ્ગજો ય હશે / મુકુલ ચોકસી
42 - જે ગણો તે સાતડો કે પાંચડો કે ચોગડો / મુકુલ ચોકસી
43 - છીછરા પાણીમાં ડૂબકી મારવા જેવું થશે / મુકુલ ચોકસી
44 - નાદાર લાગણીઓનું ખામોશ ઉડ્ડયન / મુકુલ ચોકસી
45 - સ્વપ્ન આવ્યું એક કાંઠાને કદી / મુકુલ ચોકસી
46 - છે હવે સંન્યસ્ત એ ધબકારની ક્રીડાનો લય / મુકુલ ચોકસી
47 - તેની આ ચાલ્યા જવાની ધમકીમાં કંઈ દમ નથી / મુકુલ ચોકસી
48 - પાસે જઈને જોઉં તો એ પણ છે એકલા / મુકુલ ચોકસી
49 - ગામમાં ખાતર પડ્યું ને દેવળે ડંકા થયા ને આવી તેવી એક બે ઘટના બને છે / મુકુલ ચોકસી
50 - ભરી બજારે અક્કલનું પાછું દેવાળું કર્યું – છતાં ગુસ્તાખી માફ ! / મુકુલ ચોકસી
51 - શ્વાસમાંથી સંચરી ને આંખમાંથી નીતરી / મુકુલ ચોકસી
52 - અગાધ અરણ્યો મહીં આવતાં-જતાં લખીએ / મુકુલ ચોકસી
53 - આમ અહીં રહીને ય આપોઆપ ઓળંગી ગયો / મુકુલ ચોકસી
54 - કે શંકાઓ કરી બેસું છું હું પણ એક ક્ષણ માટે / મુકુલ ચોકસી
55 - એમ કોઈ બહાર રહીને આપણી ભીતર રહે / મુકુલ ચોકસી
56 - બે’ક હંસો ચાંચ બોળીને ઊડી ચાલ્યા જુઓ / મુકુલ ચોકસી
57 - ઉન્માદ ! કહે ને કઈ છે દિશા જ્યાં ઉજાસ છે / મુકુલ ચોકસી
58 - શાનાં સ્તવન સ્તવું અને ક્યાંનાં કવન કવું ?/ મુકુલ ચોકસી
59 - ઉન્માદ ! જ્યારથી કશી સમજણ નથી રહી / મુકુલ ચોકસી
60 - ઉન્માદ ! કાવ્યમાં ક્યાં રહ્યો કોઈ ડર ? – કહો / મુકુલ ચોકસી
61 - આ ભાંગતી ક્ષણોના સહારે કશુંક આપ / મુકુલ ચોકસી
62 - ઉન્માદ ! મારી જેમ અટૂલો ન આવજે / મુકુલ ચોકસી
63 - મેં જે ગુમાવ્યું તે આ ફૂલોને મળી ગયું / મુકુલ ચોકસી
64 - હદથી વાઢી જો જાય તો હદપાર થઈ શકે / મુકુલ ચોકસી
65 - ઉન્માદ! કૃષ્ણપક્ષના ચંદ્રોને ક્ષય મળે / મુકુલ ચોકસી
66 - જીવથી વધીને અર્પવા કંઈ પણ ભલે ન હો / મુકુલ ચોકસી
67 - ઉન્માદ! પોયણીઓનો પમરાટ છે હવે / મુકુલ ચોકસી
68 - ઉન્માદ ! વયનું વહેણ કે કલરવનું કહેણ નહિ / મુકુલ ચોકસી
69 - જાણું નહીં કે ઉન્નતિ છે કે છે અવનતિ / મુકુલ ચોકસી
70 - એવો પવન અજાણ દિશાએથી વાય છે / મુકુલ ચોકસી
71 - ઉન્માદ! આ તે કેવું દરદ બેઉને ગ્રસે ! / મુકુલ ચોકસી
72 - ઉન્માદ ! છો ઋતુને રવાડે ચડી જશું / મુકુલ ચોકસી
73 - આ અંતરીક્ષ જેવું બીજું છળ કશું નથી / મુકુલ ચોકસી
74 - આ અંતરીક્ષ જેવું બીજું છળ કશું નથી / મુકુલ ચોકસી
75 - આ તો છે એ જે સર્વ સદા ને સતત કરું / મુકુલ ચોકસી
76 - ભલે આજે નહીં સમજે કોઈ ‘ઉન્માદ’નો મહિમા / મુકુલ ચોકસી
77 - કોરા કાગળને કચડતા સૌ વિચારો જાય છે / મુકુલ ચોકસી
78 - તું બને વરસાદ તો ઇચ્છાઓ જામગરી બને / મુકુલ ચોકસી
79 - બેઉ પણ હાજર નથી એ એક જણની મહેર છે / મુકુલ ચોકસી
80 - ઐશ્વર્ય હો અલસનું, ઉપર તિલક તમસનું / મુકુલ ચોકસી
81 - ઉન્માદ! કંચુકીથી ય કમનીય કાળ છે / મુકુલ ચોકસી
82 - મુક્તકો -૧ / મુકુલ ચોક્સી
83 - મુક્તકો – ૨/ મુકુલ ચોકસી
84 - મુક્તકો – ૩/ મુકુલ ચોકસી
85 - મુક્તકો - ૪ / મુકુલ ચોકસી
86 - મુક્તકો – ૫ / મુકુલ ચોકસી
87 - મુક્તકો – ૬ / મુકુલ ચોકસી
88 - મુક્તકો – ૭ / મુકુલ ચોકસી
89 - મુક્તકો – ૮ / મુકુલ ચોકસી
90 - મુક્તકો – ૯ / મુકુલ ચોકસી
91 - સજનવા / મુકુલ ચોકસી
92 - એ વર્ષોમાં / મુકુલ ચોક્સી
93 - તું ઊડે છે... / મુકુલ ચોકસી
94 - આ સમય જ એવો છે / મુકુલ ચોકસી
95 - છેલ્લું આલિંગન / મુકુલ ચોકસી
96 - જુલિયટ તો - / મુકુલ ચોકસી
97 - જુલિયટ ! જુલિયટ ! / મુકુલ ચોકસી
98 - તું સમજશે આ બધું, જુલિયટ ? / મુકુલ ચોકસી
99 - લાવીતાની જેમ... / મુકુલ ચોકસી
100 - છેલ્લા સ્ખલનની રાત્રિઓમાં / મુકુલ ચોકસી