1.9 - જવા દે / વિવેક કાણે ‘સહજ’


વીતકનો નથી આપવો અહેવાલ, જવા દે
આ ક્ષણને ઊજવ દોસ્ત, ગઈ કાલ, જવા દે

સંબંધના સરવૈયાનો તાળો નથી મળતો ?
મારી જ કશી ભૂલ હશે, ચાલ, જવા દે

જા, આખી ગઝલ પ્રેમને નામે તને અર્પણ
નહીંતર તો અહીં કોણ ઊભો ફાલ જવા દે?

આદર્શ, ને સિદ્ધાંત, અને ધૂળ ને ઢેફાં !
આ માલનો, અહીં છે કોઈ લેવાલ? જવા દે

અસ્તિત્ત્વની લય પામ, ‘સહજ’ સમને પકડ તું
ઝુમરા છે, કહેરવા છે, કે ઝપતાલ, જવા દે


0 comments


Leave comment