1.22 - સર્જાય પણ ખરું / વિવેક કાણે ‘સહજ’


તારા સુધી પગેરું આ લંબાય પણ ખરું
આશ્ચર્યનો સ્વભાવ છે, સર્જાય પણ ખરું

જળથી, કમળની જેમ, ક્યાં અળગું રહી શકે
હૈયું છે દોસ્ત, કો'ક દી ભીંજાય પણ ખરું

માનવ હૃદયની એ જ તો ખૂબી છે દોસ્તો
વેરાય પણ ખરું, ને સમેટાય પણ ખરું

રાખો શરત, તો એટલું સમજીને રાખજો
ક્યારેક મત્સ્ય કર્ણથી વીંધાય પણ ખરું

જીવન એ ભ્રમનું નામ છે. બીજું કશું નથી
એ તથ્ય કો'ક દી તને સમજાય પણ ખરું

સાચો પ્રણય ઘણુંખરું, અદૃશ્ય રહે અને
એનું જ બિમ્બ આંખમાં ઝીલાય પણ ખરું

જાગ્યા પછી નયનને ‘સહજ’ બંધ રાખજો
સપનું પલકની કેદમાં રહી જાય પણ ખરું


0 comments


Leave comment