58 - દેખાય છે તેવી નથી / લલિત ત્રિવેદી


બહુ છે અંગત વાત આ દેખાય છે તેવી નથી
એક જણની રાત આ દેખાય છે તેવી નથી

છેવટે તો હાથમાં ગજરો સુકાતો હોય છે
સાંજની શરૂઆત આ દેખાય છે તેવી નથી

આ બહુ લાવણ્યમય શરૂઆત કોઈ ભેદની
ઓસની રજૂઆત આ દેખાય છે તેવી નથી

ઊખડે છે પડ કદી તો અશ્મિઓ દેખાય છે
ટેરવે મિરાત આ દેખાય છે તેવી નથી

સાંજ પડતાં કેમ એ પાછો ફરે છે ઘર તરફ ?
કેમ એની વાત આ દેખાય છે તેવી નથી

ઊંડા ભમ્મર પાણીમાં મોતી જ ચળકે તે પછી
ધ્યાન ધર કે જાત આ દેખાય છે તેવી નથી

કેટલાં સપનાં અને ઘટનાઓનો ઇતિહાસ છે !
બે ઘડી નિરાંત આ દેખાય છે તેવી નથી

સૂસવાટા હો કવનના કે ખૂણાની જ્યોત હો
ક્યાં ખૂલે છે રાત આ દેખાય છે તેવી નથી

વર્ષ - ૧૯૯૮


0 comments


Leave comment