2 - ….જોગી ! / લલિત ત્રિવેદી


થૈ ગયા જે ભજન ભજન, જોગી !
એનું ક્યાં છે બદન બદન, જોગી !

સ્હેજ તણખો અડ્યો ધૂણીમાંથી
હો ગયા મૈં કિરન કિરન, જોગી !

સાંસ ઉસાંસ અજપાજપ ચલે...
ઔર ન લાગે પવન પવન, જોગી !

પાંચ જંગલ હૈ ઔર આ સચરાચર
દેખ સબ ઔર હિરન હિરન, જોગી !

એવું આસન જમાવીને બેઠા
ના રહા અબ ભ્રમન ભ્રમન જોગી !

વર્ષ - ૧૯૯૪


0 comments


Leave comment