12 - ખાલી કરી દો / લલિત ત્રિવેદી


સકળ જેમનું તેમ ખાલી કરી દો
ફરી આ હવાઓમાં લાલી કરી દો

અધર એવા ઊઘડે કે મંજીરાં વગડે
આ બંદામાં એવી કમાલી કરી દો

ચલો આ મિલનને જુદો અર્થ દઈએ
વિખેરી દો સ્પર્શો, ગુલાલી કરી દો

મને ચેતવી દો, મને દો ધખારા
કે વ્યાકુળ આ જાહોજલાલી કરી દો

પછી એ જ શરબત અને એ જ ઔષધ
જરા હોઠે અંજળની પ્યાલી કરી દો

૧૯-૨-૧૯૯૮


0 comments


Leave comment