24 - તું જ ગુંજે છે / લલિત ત્રિવેદી


તો હજી રહેવા દે આ માયામાં
તું જ ગુંજે છે મારી કાયામાં

છે હવાનું જ આ કપટ કે શું?
જોઉં મારામાં કે આ ફાયામાં ?

રોજ અવસાનનોંધમાં પ્રગટે
સાર અધ્યાયનો પરાયામાં?

હોત દરિયો તો ક્યાંક દીવો હોત
આરોવારો નથી આ છાયામાં

આ અમસ્તી નથી ફરકતી ધજા
પ્રાર્થનાઓ છે એના પાયામાં

વર્ષ - ૧૯૯૯


0 comments


Leave comment