27 - ભગત ! / લલિત ત્રિવેદી


રહી જાય છે અધૂરા આ ભક્તિભજન, ભગત !
થાતું રહે છે આપણું આવાગમન, ભગત !

સ્પર્શો જે લાલજાંબલી છે એટલું નથી
ઊછળી રહ્યાં છે ચારે દિશામાં હરણ, ભગત !

કરતાલમાં કે ચાલમાં કોઈ ન હો ફરક
પ્રગટાવી જુઓ આપમાં એવું ભજન, ભગત !

પરિણામમાં હો ભસ્મ કે હો કામળીનો રંગ
પ્હેલા સુખડનાં પોતમાં કરીએ હવન, ભગત !

ભગતિ મળે તો આપથી શું ભાગીએ, કહો
શું માગીએ જો જાગી જાય તન ને મન, ભગત !

ઑગસ્ટ, ૧૯૯૮


0 comments


Leave comment