7 - શામળીઆ / લલિત ત્રિવેદી


છું સ્વયમ આવકાર, શામળિયા !
મારા મનમાં પધાર, શામળીઆ

તું જ મારો વિચાર, શામળિયા !
તું જ છો આરપાર, શામળીઆ !

આવ સાંભળ તું મારા કણકણને
હું છું સાક્ષાત્ પુકાર, શામળીઆ !

આ બધી ધમપછાડની વચ્ચે
તુઝકો મિલના હૈ, યાર શામળીઆ !

જીવ છું સાવ કોરો તારે નામ
મારી હુંડી સ્વીકાર, શામળીઆ !

છું અધૂરું રહી ગયેલું ભજન
મારો કરજે ઉધ્ધાર, શામળીઆ !

વર્ષ - ૧૯૯૪


0 comments


Leave comment