72 - તું જ સામે હોય / લલિત ત્રિવેદી


આંખ ખૂલે ને તું જ સામે હોય
તો પછી એને કોનું કામે હોય !

કામમાં હોય કે વિસામે હોયે
નામ એનું જ હાડચામે હોય

કૈં જરૂરી નથી એ સામે હોય
એ ગમે તેના શુભનામે હોય

યાદ કરતા ન હોય એમ નથી
શક્ય છે એ ઠરીને ઠામે હોય

કાફલાઓ પસાર થાતા’તા
એ રૂધિર આજ સૂમસામે હોય

એક પથ્થરને આપ તરવાનું
ને એ પથ્થરમાં રામનામે હોય !

વર્ષ - ૧૯૯૮


0 comments


Leave comment