30 - પેલી તરફ / લલિત ત્રિવેદી


આ સકળ આલાપ ને આ માપની પેલી તરફ
ચાલ, ઓગળીએ આ મનના વ્યાપની પેલી તરફ

હાથમાં લસરી પડે મણકા ઉપરની એ સતત
ટેરવાં ના જઈ શકે સંતાપની પેલી તરફ

એવું શું ષડયંત્ર આ ચહેરાની રેખાઓમાં છે –
- જે મને જાવા ન દે આ ખાપની પેલી તરફ?

હું જનમજન્માંતરોની છું જનમ, હું છું જનન
કઈ રીતે હું જઈ શકું મા-બાપની પેલી તરફ?

છેવટે ઓળંગીને પહોંચી જવાનું હોય છે
આપની પેલી તરફ ને જાપની પેલી તરફ?

વર્ષ - ૧૯૯૪


0 comments


Leave comment