40 - શાંત / લલિત ત્રિવેદી


પગલાં ય શાંત હોય અને હોય વાટ શાંત
હો શાંતિ... શાંતિ... શાંત સર્વ હણહણાટ શાંત

મણકામાં ઓગળી જવા દો સ્પર્શ ને હવે
પ્રિયે ! થવા દો ટેરવાંના ઉશ્કેરાટ શાંત

પીળા પડી ગયા અને જે ના ખરી શક્યા
એ શુષ્ક શુષ્ક રોમના હો ખડખડાટ શાંત

ઊમટે છે આ ત્વચામાં છડેચોક જે હજી
એ સૌ પતંગિયાના થજો ફરફરાટ શાંત

ને બોંબ ફૂટે એમ ફૂટે છે આ પરપોટા
ક્યારે થશે આ સાનસમજ હલ્દીઘાટ શાંત

કાયમ અધૂરા પાઠ રહ્યા ઓમ નમ: શિવાય
ના શાંત મન થયું ન થયા ખળભળાટ શાંત

વર્ષ - ૧૯૯૫


0 comments


Leave comment