33 - તારી મુખની લાવણ્યતા મીઠી રે, મોહન વનમાળી ; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી


તારી મુખની લાવણ્યતા મીઠી રે,મોહન વનમાળી ;
એવી ત્રિભુવનમાં નવ દીઠી રે,મૂર્તિ મરમાળી...તા° ટેક.

ચટક રંગીલા તારા મોળીડાને છેડે,
મનડું ડોલે છે કેડે કેડે રે.... મોહન° ૧

રંગડો જામ્યો છે ફૂલડાંને રે તોરે,
ભમર ભમે છે ચહુકોરે રે.... મોહન° ૨

ભાલ તિલક કેસર કેરું રાજે,
મુખ જોઈ શશિયર લાજે રે.... મોહન° ૩

બ્રહ્માનંદ કહે સરવસ વારું,
રૂપ જોઈને વહાલા તારું રે.... મોહન° ૪


0 comments


Leave comment