71 - શું કરશે ? / શૂન્ય પાલનપુરી


દિલ કરીને પુકાર શું કરશે ?
ભગ્ન ઊર્મિ-સિતાર શું કરશે ?

બેઉ જીવે છે એકબીજા પર,
ફૂલ ખરશે તો ખાર શું કરશે ?

કાર્યની પણ જરૂર છે સાથે,
માત્ર મનના વિચાર શું કરશે ?

નાખુદા છે ખુદાની આશા પર,
એ હવે નાવ પાર શું કરશે ?

અલ્પ જીવન ને જ્ઞાનની વાતો,
સાર લઈને અસાર શું કરશે ?

વાર લાગે છે આવતાં જેને,
એ મરણ સારવાર શું કરશે ?

હાય ! નીચી નજરની વ્યાકુળતા
કોઈ દિલ પર પ્રહાર શું કરશે ?

શૂન્ય દ્રષ્ટિ ને રૂપનાં દર્શન !
સૂર્ય સામે તુષાર શું કરશે ?


0 comments


Leave comment