49 - પ્રભાકર બનાવી દીધો મેં / શૂન્ય પાલનપુરી


વિયોગ –રાત જે તારાનો સાથ લીધો મેં,
પ્રભાતે એને પ્રભાકર બનાવી દીધો મેં.

ન જાણે કેમ જીવન પર ભરોસો કીધો મેં ?
મરણ અગાઉ મરણનો સહારો લીધો મેં.

કહું શું આવા જાગે કેમ જન્મ લીધો મેં ?
કટોરો ઝેરનો પીવો પડ્યો ને પીધો મેં.

અનંત સાગરે બુદબુદ સમું જીવન મારું,
હૃદયમાં પોષી અહં સર્વનાશ કીધો મેં.

હતો સ્વભાવ જીવનનો જ વિઘ્નસંતોષી,
થયું એ ઠીક કે દીઠો ન માર્ગ સીધો મેં.

મળે છે શૂન્ય મને જ્યાં ને ત્યાં ઉદાસીનતા,
કવિ થઈને મહા દોષ જાણે કીધો મેં !


0 comments


Leave comment