68 - ઢળતું જામ / શૂન્ય પાલનપુરી


પ્રેમ છે એવી આગનું નામ,
ચાંદને પણ જઈ આપે ડામ.

ચેન નિછાવર, ઊંઘ હરામ,
સાચી લાગણી એનું નામ !

હાય જવાની, જોબન તારું !
ઊડતી મદિરા ઢળતું જામ.

દિલનો સોદો પ્રાણના મૂલે,
સોંઘી વસ્તુ મોંઘા દામ.

એને મિત્ર કહે છે દુનિયા !
દુઃખતા પર જે આપે ડામ.

દર્દ ચહે છે પાત્રતા દિલની,
દૂધ સિંહણનું, હેમનું ઠામ !

દૈવી પુસ્તક કોણ ન ચૂમે ?
લાવ રૂપાળા મુખને આમ.

એની દ્રષ્ટિ, સ્વર્ગની ગંગા,
મારું દિલ, પાપોનું ધામ.

લાગે છે તું કાચો સાકી,
શું રહી જાએ ખાલી જામ ?

જીવન પોતે જીવનું બંધન,
રામ રમે તો રમતા રામ !

શું લખવું આ મૃત્યુ પાસે ?
અલ્પવિરામ કે પૂર્ણ વિરામ?

દીવા જેવું ભાવિ મારું,
શૂન્ય નથી શું મારું નામ ?


0 comments


Leave comment