57 - દમ ભરે છે કોણ ? / શૂન્ય પાલનપુરી


રોજ મારું સ્મરણ કરે છે કોણ ?
અર્ધ્ય નિ:શ્વાસના ધરે છે કોણ ?

શ્વાસમાં આવજા કરે છે કોણ ?
નિત ઊઠી મારો દમ ભરે છે કોણ ?

દીપ – શીખ કે ઉર પતંગાનું ?
કોણ દોષિત છે ? થરથરે છે કોણ ?

તું અને વાત સાથ દેવાની ! !
જિંદગી ! સ્વપ્ન થઈ સરે છે કોણ ?

હું તો આરંભથી નિહાળું છું,
પાપ માનવ વિના કરે છે કોણ ?

શૂન્યનું તો નથી જીવન એવું ?
વાદળાં જેમ ઝરમરે છે કોણ ?


0 comments


Leave comment