66 - એકલો હું નથી / રઘુવીર ચૌધરી


આજ સવાર સાંજના જેવી
ચાંદની શ્વેત વેદના જેવી.

કોઈ ગમગીન રાહગીર માટે
વાત આ થાત વિસમા જેવી.

આંખથી કોઈને હું શું રોકું ?
આ હકીકત છે વાદળા જેવી.

ચાલવાની ઉમેદ છે, ચાહે
દિશા જણાય કિનારા જેવી.

એકલો હું નથી, સમય પણ છે.
રાત આ જાય છે દીવા જેવી.

૧૯૬૪


0 comments


Leave comment