8.10 - ગુણીયલ હો ગુજરાત! / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : માણીગર મહોલે પધારો)

ગુણીયલ હો ગુજરાત ! અમી તારી આંખડીએ રે ;
ભવરણમાં ભલી ભાત પળિયે તુજ પાંખડીએ રે .

લીલમલીલી લચી રહી રે
લક્ષ્મીશી આ તુજ કુંજ ;
રસસાગર તુજ આંગણ ઊછળી
ભરી દે મોતીના પુંજ :
અમી તારી આંખડીએ રે . ૧

મંદિર મહેલ ને મસ્જિદો રે
તારી કળાના ફાલ ;
સંધ્યા ઉષા ને ચંદનીથી વધુ
તારી કળા છે કમાલ !
અમી તારી આંખડીએ રે . ૨

ગરજે તુજ ગિરિકંદરે રે
કેસરીના વીર નાદ :
એન વેળા તુજ શૂર સંતાનો
આપે શા વીર્યપ્રસાદ !
અમી તારી આંખડીએ રે . ૩

આભભર્યા દેવથાળથી રે
સોહ્ય અધિક તુજ ચોક ;
યુગયુગને નવજ્યોતે અજવાળે
સંત તારા પુણ્યશ્લોક :
અમી તારી આંખડીએ રે . ૪

સ્વર્ગંગાની ઉરછોળશા રે
ગાજે તુજ ગરબા ને રાસ ;
એ રસનાં અમીવર્ષણ એવાં
વરસે કયે બીજે વાસ ?
અમી તારી આંખડીએ રે . ૫

મેઘ ઊડી ધરા ઊતરે રે ,
એવા છે અમ ઉરબંધ :
માત અદલ સદા પૂજ્શું સ્નેહે
આભ ઝીલી અમ સ્કંધ !
અમી તારી આંખડીએ રે . ૬


0 comments


Leave comment