11.6 - ગુજરાતની લીલા / ગુજરાતની લીલા


(ધોળ - "માતા જશોદા ઝૂલાવે પુત્ર પારણે," --એ રાહ.)

એ ટાણે ગુજરાતે રહેવું કેવું છે રુડું !
જ્યારે નવરાત્રીમાં ગરબા રોજ ગવાય ,
જ્યારે ગુર્જરસુંદરીનાં પરીઅંગો ડોલતાં
સ્વર્ગ ઉતારી દે ઠમકે તાળીમાં ત્યાંય !
એ ટાણે ગુજરાતે રહેવું કેવું છે રૂડું ! ૧

વર્ષા ઊતરે ને જ્યાં આવે શરદ સુહામણી ,
ભરભર છલકે સરવર ને સરિતાનાં નીર ;
છલકી રહી ત્યાં નવઉલ્લાસે ને નવનૂરમાં
રસરમણે ઝીલવા ગુર્જરીઉર થાય અધીર !
એ ટાણે ગુજરાતે રહેવું કેવું છે રૂડું ! ૨

આંગણ આંગણ રમઝટ જામી રહે ગરબાતણી ,
નક્ષત્રોશી ફુદડી ફરતી સહિયર સર્વ ;
સુંદર સોહાગે ભવશોભન ગુર્જર સુંદરી
ગુલપગલે ગરબા લેતી ગજવે રસપર્વ !
એ ટાણે ગુજરાતે રહેવું કેવું છે રૂડું ! ૩

વૃક્ષે, વિટપે, કુંજનિકુંજે, વનમાં, ખેતરે ,
લોચન ભરતી લૂમેઝૂમે લીલા લાખ ;
પાક્યાં જ્યાં સોનેરી તૂલ બધે ઝૂલી રહે ,
એવી લીલાભર ગુર્જરી ઠારે સહુ આંખ !
એ ટાણે ગુજરાતે રહેવું કેવું છે રૂડું ! ૪

લક્ષ્મીનાં પગલાં નવધાન્યે નવકુસુમે પડે ,
છલછલ છલકી રહે કુદરતકેરી રસછાબ ;
કાવ્યે ગીતે નૃત્યે સરસ્વતી આરાધતી
ગરબે ઘૂમતીગ ગુર્જરી વેરે કંઠગુલાબ !
એ ટાણે ગુજરાતે રહેવું કેવું છે રૂડું ! ૫

ખીલે પચરંગી ગુલબાસ અને બપ્પોરિયા ,
શોભે કાસતણી માંજર નવધવલે રંગ ;
હીંચે સરવરમાં રાતાં કમળો ને પોયણાં ,
ગાજે ગુર્જરીના ત્યાં ગરવા કલાપ્રસંગ !
એ ટાણે ગુજરાતે રહેવું કેવું છે રૂડું ! ૬

માણેકઠારી પૂનમે દૂધપૌંઆ ને ચાંદની ,
દશરાને કુંકુમ દેવીના આશીર્વાદ ;
મંગલ પર્વે પર્વે ઊતરે શા રસપૂજને
મોંઘા ગુર્જર સુંદરીના સૌંદર્યપ્રસાદ !
એ ટાણે ગુજરાતે રહેવું કેવું છે રૂડું ! ૭

ધરતીનો સોહાગ સુભગ ભારતનો બાગ આ ,
નંદનવનનું આંગણ, પરીઓની રસકુંજ !
ગુર્જર સુંદરીની જ્યાં ઊડે ચોગમ ચાંદની ,
વરસે દેવોના ય અદલ ત્યાં ફૂલનપુંજ !
એ ટાણે ગુજરાતે રહેવું કેવું છે રૂડું ! ૮


0 comments


Leave comment