11.7 - હજાર માસની રીત / અરદેશર ખબરદાર


પાલવડો મારો મેલો, મોહનજી
(ઢાળ : "સ્ત્રીબોધ" માસિકના ૧૦૦૧ લા અંક માટે લખાયેલું. )

ઉરમાં હજાર કંઇ આવો ઉમળકા
હૈયે હજાર આશ ઊગતી હૂલે;
આંખે હજાર કંઇ ચિત્રો રહે ઊડતાં,
હોઠે હજાર વાત હસતી ખૂલે:
ઉરમાં હજાર વાત હસતી ખૂલે:
ઉરમાં હજાર કંઇ. ૧

વીત્યા હજાર માસ દેવીના પૂજને
થાળી હજાર રૂડાં ફૂલે ભરી;
પગથી હજાર ચઢી મંદિરની ધૈર્યથી,
ઊભી શી ગુર્જરી રાસેશ્વરી
ઉરમાં હજાર કંઇ. ૨

તૂટ્યાં તે ઝાંઝરાં ને ખોલ્યા તે ઘૂમટા,
ખોલ્યાં છે બાર નવતેજે રસ્યાં;
'સોનલા ગેડી ને રૂપલા દડૂલીયો'
આજે નવગોકુમને દ્વારે વસ્યાં :
ઉરમાં હજાર કંઇ. ૩

નવલા વૃંદાવનની કુંજગલીમાં,
કહાનાની મોરલી વાજી રહી;
ગુર્જરી જાય ત્યાં વિદ્યાવધામણે,
ભોળી અભણ ઘેર લાજી રહી:
ઉરમાં હજાર કંઇ. ૪

સાગરની છીપલીથી લાધ્યાં મોતીડાં,
ગાગનને ગોખથી તારા મળ્યા;
વીત્યાં અંધારાં ને આવ્યા ઉજાસ આ,
આત્માના બાગ કંઇ ફૂલ્યા ફળ્યા:
ઉરમાં હજાર કંઇ. ૫

નંદનવન નવાં ઊગ્યાં છે આંખમાં:
આવોને, બહેનીઓ ! રમિયે, રસે !
જ્ઞાને કલ્યાણના પંથે પરવરિયે, -
સ્નેહ ને આનંદ ઉરજ્યોતે વસે:
ઉરમાં હજાર કંઇ. ૬


0 comments


Leave comment