15.2 - ફૂલડાંની છાબ / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : "ઝીણા ઝરમર વરસે મેહ".)

ભરી ભરી મારી ફૂલડામ્ની છાબ;
ફૂલડાં દૌં કોને, સખી?
ખોળી ખોળી વળું ધરતીને આભ:
ફૂલડાં દઉં કોને સખી? -

વનવનનાં ફૂલડામ્ મેં ચૂંટ્યા મધમધતાં,
ચોંટી વસંત કેરી જ્યોતિ રે:
રંગેરંગે સો'તી, એના સૌરભથી મો'તી, તોયે
થાકું લેનારો ગોતી ગોતી !
હો ! ફૂલડાં દઉં કોને, સખી? ૧

આશાભરી તે લાલી ચૂંટી ઉષાની,
ચૂંટી સંધ્યાની સૌમ્ય છાયા રે;
પડતી ચંદની કેરી પાંદડીઓ ચૂંટી:
ક્યાં છે એના તે રસરાયા?
હો ! ફૂલડાં દઉં કોને, સખી? ૨

ફૂલડાંની ફોરમ ને રંગોની ભભકે
ભૃંગ પતંગ આવી ગુંજે રે:
ડારું ડારું ને મારી આંખલડી વારું હો !
ફૂલડાં જઈ વેરું કઈ કુંજે ?
હો ! ફૂલડાં દઉં કોને, સખી? ૩

ધોમ ધખે ને વ્યોમ આ તરસે,
વરસે આંખડલીથી વારિ રે,
હારી હારીને હૈયું હેલે ચઢ્યું રહે:
ફૂલડાંનો ક્યાં છે અધિકારી?
હો ! ફૂલડાં દઉં કોને, સખી? ૪


0 comments


Leave comment