16.2 - પ્રેમમંદિર / અરદેશર ખબરદાર


(ઢાળ : પ્રગટ્યા શ્રીકૃષ્ણ મન ભાવતા રે લોલ.)

વહાલા ! પધારો મારે મંદિરે રે લોલ !
મંદિરે પવિત્ર વસે પ્રેમ જો;
વહાલા ! પધારો મારે મંદિરે રે લોલ !

રજની વધાવે રૂડા ચંદ્રને રે લોલ,
વહલાને વધાવું હું ય એમ જો;
વહાલા ! પધારો મારે મંદિરે રે લોલ ! ૧

મંદિરે વગાડો સ્નેહઘંટડી રે લોલ,
ઘંટડીની તાને રાખું ધ્યાન જો;
વહાલા ! પધારો મારે મંદિરે રે લોલ !

ચાલો પૂજીએ પ્રેમદેવને રે લોલ,
એક બની ગાશું ઉરગાનજો;
વહાલા ! પધારો મારે મંદિરે રે લોલ ! ૨

આંસુ ઉભરાય મારે અંતરે રે લોલ,
વહાલા વિના તે ઝીલે કોણ જો?
વહાલા ! પધારો મારે મંદિરે રે લોલ !

કુસુમકલી વેરાય ઉરની રે લોલ,
વહાલા વિના રે ઝીલે કોણ જો?
વહાલા ! પધારો મારે મંદિરે રે લોલ ! ૩

મંદિરે ચઢાવો અમરફૂલડાં રે લોલ,
ઉરમાં ભરીશ હું સુવાસ જો;
વહાલા ! પધારો મારે મંદિરે રે લોલ !

આવો, ભૂલીને જગતવાડી રે લોલ,
હસિયે તે સ્નેહતણું હાસ જો!
વહાલા ! પધારો મારે મંદિરે રે લોલ ! ૪


0 comments


Leave comment